CPPPAP PORADENSTVO

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že CPPPAP s ktorým naša ZŠ spolupracuje zmenilo svoju adresu pôsobenia na Nevädzovú 7. Práca s klientmi funguje v upravenom režime v súlade s usmernením MŠVVaŠ SR a vzhľadom na COVID 19.

Škola spolupracuje s oddelením poradenstva v oblasti sociálneho vývinu
v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) na Nevädzovej ulici.
Centrum ponúka:
- prácu s triedou pre zlepšenie komunikácie medzi deťmi
- tematické besedy pre našich žiakov
- poradenstvo pre rodičov.

Viac informácií na stránke: https://www.cpppapba2.sk/  a na emailovej adrese: prevencia@cpppapba2.sk