2 % z dane 

Občianske združenie Mierová Prievoz, 821 05 Bratislava oznamuje rodičom a priateľom školy, že je prijímateľom 2 % dane z ročného zúčtovania daní.

Každý prostredníctvom svojho zamestnávateľa, alebo ako fyzická osoba môže poukázať 2% zaplatenej dane formou: "Vyhlásenia o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2% zaplatenej dane". Pomocou tejto zákonom stanovenej sumy môžete prispieť na skvalitnenie spolupráce škola-rodičia-deti-priatelia školy: výchovno -vzdelávacieho procesu, športových aktivít, spoločenských podujatí.
Formuláre sú k dispozícii na riaditeľstve ZŠ Mierová 46, Bratislava a na internete:


Viac informácií môžete získať aj na stránke www.rozhodni.sk.
Údaje o prijímateľovi:
Názov: Občianske združenie Mierová Prievoz
Sídlo: Mierová 1482/46, 821 05 Bratislava
IČO: 37 925 253
Č. účtu: IBAN: SK71 1100 0000 0026 2207 3932
Kód banky: 1100Na účet Občianskeho združenia Mierová Prievoz boli poukázané

finančné prostriedky z 2% dane z príjmu za rok 2022 v celkovej výške

12 086,85 €.

Ďakujeme všetkým darcom, ktorí darovali 2% dane z príjmu za rok 2022.


Na účet Občianskeho združenia Mierová Prievoz boli poukázané

finančné prostriedky z 2% dane z príjmu za rok 2021 v celkovej výške

11 457,23 €.

Ďakujeme všetkým darcom, ktorí darovali 2% dane z príjmu za rok 2021.

Na účet Občianskeho združenia Mierová Prievoz boli poukázané

 finančné prostriedky z 2% dane z príjmu za rok 2020 v celkovej výške

 18 521,09 €.

Ďakujeme všetkým darcom, ktorí darovali 2% dane z príjmu za rok 2020.


Na účet Občianskeho združenia Mierová Prievoz boli poukázané

finančné prostriedky z 2% dane z príjmu za rok 2019 v celkovej výške

6 768,70 €.

Ďakujeme všetkým darcom, ktorí darovali 2% dane z príjmu za rok 2019.


Na účet Občianskeho združenia Mierová Prievoz boli poukázané

finančné prostriedky z 2% dane z príjmu za rok 2018 v celkovej výške 

12 780,48 €

Ďakujeme všetkým darcom, ktorí darovali 2% dane z príjmu za rok 2018. 


Na účet Občianskeho združenia Mierová Prievoz boli poukázané finančné prostriedky z 2% dane z príjmu za rok 2017 v celkovej výške 
14 900,05 €

Ďakujeme všetkým darcom, ktorí darovali 2% dane z príjmu za rok 2017.


Na účet Občianskeho združenia Mierová Prievoz boli poukázané finančné prostriedky z 2% dane z príjmu za rok 2016 v celkovej výške
16 426,18 €
Ďakujeme všetkým darcom, ktorí darovali 2% dane z príjmu za rok 2016.

Na účet Občianskeho združenia Mierová Prievoz boli poukázané finančné prostriedky z 2% dane z príjmu za rok 2015 v celkovej výške
12 050,96 €

Ďakujeme všetkým darcom, ktorí darovali 2% dane z príjmu za rok 2015.


Touto formou Vám vedenie OZ ďakuje za Váš príspevok.