ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

Aj takto sa bavíme
Aj takto sa bavíme

Snažíme sa :

• poskytnúť deťom priestor pre oddych a relaxáciu

• učiť deti aktívne oddychovať

• pomáhať deťom realizovať sa v činnostiach, ktoré ich zaujímajú

• vytvoriť podmienky, aby sa deti mohli kvalitne pripraviť na vyučovanie

• podporovať deti k vytváraniu priateľských vzťahov s rovesníkmi

• podporovať tvorivosť detí 

CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ 

      Po podrobnom rozbore a vyhodnotení výchovného programu "Ako doma" , ktorého úlohy sme plnili od 1. septembra 2013 do 30.júna 2018 vo výchove mimo vyučovania, sme dospeli k záveru, že :• Aktivity v školskom klube detí nám dávali priestor na uplatnenie prostriedkov zážitkovej pedagogiky vo výchovnej činnosti.• Hra, sledovanie filmu, čítanie knihy, legendy, hudba, tanec, prednášky, stretávanie sa so zaujímavými osobnosťami, exkurzie a výlety patrili do nášho výchovného programu a boli prostriedkom motivácie zážitkového učenia.• Deťom sme dopriali množstvo športových a kultúrnych aktivít.• Na základe požiadaviek rodičov sme sa deťom venovali aj počas prázdnin a víkendov.• K dosiahnutiu cieľov vo výchovnom programe bolo v spolupráci s OZ Prievoz zabezpečené veľmi dobré materiálne zabezpečenie.• Počas uplynulých rokov sa nám darilo zabezpečovať financie aj z mimorozpočtových zdrojov ( podporné zamestnanecké fondy )V tomto trende by sme chceli pokračovať aj v nasledujúcom období, a preto aj názov nášho výchovného programu ostáva nezmenený: "AKO DOMA"

Takto vyrábame
Takto vyrábame

Podrobnú charakteristiku ŠKD nájdeš tu:

Naše zorganizované akcie nájdeš TU