Vedenie školy

Riaditeľ školy: Mgr. Tomáš Novák
Zástupkyňa riaditeľa školy pre I. stupeň: Mgr. Mária Koplíková
Predseda rady školy: JUDr. Martina Janovčíková
Výchovná poradkyňa: Mgr. Jana Hanusová
Špeciálny pedagóg: Mgr. Jarmila Forgáčová 

Ekonomický úsek
Tajomníčka školy: Katarína Hyčková
Ekonóm školy: Ľubica Tomšová

Učiteľský zbor šk. rok 2020/2021

Triedni učitelia 1. - 4. ročníka:

I.A Mgr. Silvia Romanová

I.B Mgr. Gabriela Hasajová

I.C Mgr. Ľubomíra Šubová

II.A Mgr. Libuša Gubančoková

II.B Mgr. Andrea Városiová

II.C Mgr. Martina Vargová

II.D PaedDr. Adriana Csipáková

III.A Mgr. Nikola Repášová

III.B Mgr. Katarína Potisková

III.C Mgr. Darina Chaternuchová

IV.A Mgr. Mária Dopaterová (SJL)

IV.B Mgr. Iveta Bočková

IV.C Mgr. Ivana Gabovič 


Triedni učitelia 5. - 9. ročníka:

V.A Mgr. Ladislava Dovhunová

V.B Ing. Katarína Kostelníková

V.C PaedDr. Pavol Maniak

VI.A Mgr. Jana Jonáková

VI.B Mgr. Magdaléna Omastová

VI.C Ing. Monika Kulíková

VII.A Mgr. Gabriela Szendy, PhD.

VII.B Mgr. Alena Drinková

VII.C Ing. Marián Marton

VIII.A Mgr. Jana Hanusová

VIII.B Mgr. Denisa Havlíková

IX.A RNDr. Erika Piovarčiová

IX.B Mgr. Vlasta Glesková

Netriedni učitelia:

Mgr. Lukáš Horbaľ (DEJ, ETV)

Mgr. Mária Salome Mitro (ANJ, HUV)

Mgr. Simona Mišenčíková (SJL, BIO)

Mgr. Anna Myšičková (MAT, NBV)

Mgr. Jana Sekajová (SJL, VYV)

Mgr. Monika Sťahuliaková (TSV)

Doc. PaedDr. PhDr. ThDr. Pavol Tománek, PhD. (NBV)

Mgr. Gabriela Vaňová (ETV, TSV, ANJ) 

Vychovávatelia ŠKD:

Janka Miklášová - vedúca ŠKD

Mgr. Dana Barteková

Mgr. Adriana Dobrovodská

Andrea Farkašová  

Mgr. Peter Vavák

Mgr. Barbora Lešková

Mgr. Jana Kardosová

Mgr. Ľubica Kederová 

 Ľubica Kontárová 

 Diana Lisinovičová

Mgr. Mária Mičková

Mgr. Oľga Rovňáková

Mgr. Soňa Tomanová