Vedenie školy

Riaditeľ školy: Mgr. Tomáš Novák
Zástupkyňa riaditeľa školy pre I. stupeň: Mgr. Mária Koplíková
Predseda rady školy: JUDr. Martina Janovčíková
Výchovná poradkyňa: Mgr. Jana Hanusová
Špeciálny pedagóg: Mgr. Katarína Potisková

Ekonomický úsek
Tajomníčka školy: Katarína Hyčková
Ekonóm školy: Ľubica Tomšová

Učiteľský zbor šk. rok 2021/2022

Triedni učitelia 1. - 4. ročníka:

I.A Mgr. Silvia Romanová

I.B Mgr. Iveta Bočková

I.C Mgr. Ivana Gabovič

II.A Mgr. Andrea Városiová

II.B Mgr. Gabriela Hasajová

II.C Mgr. Ľubomíra Šubová

III.A Mgr. Libuša Gubančoková

III.B Mgr. Ingrit Őlschlägerová

III.C Mgr. Martina Vargová

III.D PaedDr. Adriana Csipáková

IV.A Mgr. Nikola Repášová

IV.B Mgr. Simona Mišenčíková (SJL, BIO)

IV.C Mgr. Darina Chaternuchová


Triedni učitelia 5. - 9. ročníka:

V.A Mgr. Mária Dopaterová

V.B Ing. Katarína Kostelníková

V.C RNDr. Erika Piovarčiová

VI.A Mgr. Ladislava Dovhunová

VI.B PaedDr. Pavol Maniak

VII.A Mgr. Jana Jonáková

VII.B Mgr. Magdaléna Omastová

VII.C Ing. Monika Kulíková

VIII.A Mgr. Gabriela Szendy, PhD.

VIII.B Mgr. Vlasta Glesková

VIII.C Ing. Marián Marton

IX.A Mgr. Jana Hanusová

IX.B Mgr. Denisa Havlíková 

Netriedni učitelia:

 Mgr. Katarína Potisková, školská špeciálna pedagogička

Mgr. Veronika Fidlerová (NBV)

Mgr. Lukáš Horbaľ (DEJ, ETV)

Mgr. Mária Salome Mitro (ANJ, HUV)

Mgr. Anna Myšičková (MAT, NBV)

Mgr. Jana Sekajová (SJL, VYV)

Mgr. Monika Sťahuliaková (TSV)

Mgr. Gabriela Vaňová (ETV, TSV, ANJ)

Ing. Jozef Vondál (ANJ, NEJ)

Vychovávatelia ŠKD:

Janka Miklášová - vedúca ŠKD

Mgr. Dana Barteková

Mgr. Jana Kardosová

Mgr. Ľubica Kederová

Ľubica Kontárová

Mgr. Barbora Lešková

Diana Lisinovičová

Mgr. Oľga Rovňáková

Mgr. Soňa Tomanová

Tomáš Vanacký

Mgr. Peter Vavák