Vedenie školy

Riaditeľ školy: Mgr. Tomáš Novák
Zástupkyňa riaditeľa školy pre I. stupeň: Mgr. Mária Koplíková
Predseda rady školy: JUDr. Martina Janovčíková
Výchovná poradkyňa: Mgr. Jana Hanusová
Špeciálny pedagóg: Mgr. Katarína Potisková

Ekonomický úsek
Tajomníčka školy: Katarína Hyčková
Ekonóm školy: Ľubica Tomšová

Učiteľský zbor šk. rok 2022/2023

Triedni učitelia 1. - 4. ročníka:

I.A Mgr. Silvia Romanová

I.B Mgr. Nikola Melichová

I.C Mgr. Andrea Városiová

II.A Mgr. Darina Chaternuchová

II.B Mgr. Dajana Regrutová

II.C Mgr. Ivana Gabovič

III.A Mgr. Veronika Martišková

III.B Mgr. Gabriela Hasajová

III.C Mgr. Ľubomíra Šubová

IV.A Mgr. Libuša Gubančoková

IV.B Mgr. Ingrit Ölschlägerová

IV.C Mgr. Martina Vargová

IV.D PaedDr. Adriana Csipáková


Triedni učitelia 5. - 9. ročníka:

V.A Mgr. Lukáš Horbaľ

V.B Mgr. Simona Mišenčíková

V.C Mgr. Jana Hanusová

VI.A Mgr. Mária Dopaterová

VI.B Ing. Katarína Kostelníková

VI.C RNDr. Erika Piovarčiová

VII.A Mgr. Ladislava Dovhunová

VII.B PaedDr. Pavol Maniak

VIII.A Mgr. Jana Jonáková

VIII.B Mgr. Magdaléna Omastová

VIII.C Ing. Monika Kulíková

IX.A Mgr. Gabriela Szendy, PhD.

IX.B Ing. Marián Marton

Netriedni učitelia:

 Mgr. Katarína Potisková, školská špeciálna pedagogička

Mgr. Vlasta Glesková (ANJ - SJL)

Mgr. Mária Salome Mitro (ANJ - HUV)

Mgr. Anna Myšičková (MAT - NBV)

Mgr. Jana Sekajová (SJL - VYV)

Mgr. Kristína Sinčáková (GEG - DEJ)

Mgr. Monika Sťahuliaková (TSV)

Mgr. Gabriela Vaňová (ETV - TSV - ANJ)

Ing. Martina Trizuliaková (ANJ - NEJ)


Vychovávatelia ŠKD:

Janka Miklášová - vedúca ŠKD

Dana Barteková

Mgr. Jana Kardošová

Mgr. Ľubica Kederová

Ľubica Kontárová

Mgr. Barbora Lešková

Diana Lisinovičová

Bc. Michaela Lišková

Bc. Erika Matalíková

Mgr. Mária Mičková

Mgr. Oľga Rovňáková

Mgr. Soňa Tomanová

Tomáš Vanacký


Logopéd: Mgr. Alexandra Kováčová

Pedagogickí asistenti:

                                             Mgr. Ľubica Kederová

                                             Bc. Michaela Lišková

                                             Tomáš Vanacký