Vedenie školy

Riaditeľ školy: Mgr. Tomáš Novák
Zástupkyňa riaditeľa školy pre I. stupeň: Mgr. Mária Koplíková
Predseda rady školy: JUDr. Martina Janovčíková
Výchovná poradkyňa: Mgr. Jana Hanusová
Špeciálny pedagóg: Mgr. Katarína Potisková
Vedúci školského klubu detí: Tomáš Vanacký

Ekonomický úsek

Tajomníčka školy: Katarína Hyčková
Ekonóm školy: Ľubica Tomšová

Učiteľský zbor šk. rok 2023/2024

Triedni učitelia 1. - 4. ročníka:

I.A Mgr. Silvia Romanová

I.B Mgr. Libuša Gubančoková

I.C Mgr. Martina Vargová

II.A Bc. Kristína Flimmelová

II.B Mgr. Nikola Melichová

II.C Mgr. Andrea Városiová

III.A Mgr. Darina Chaternuchová

III.B Mgr. Dajana Regrutová

III.C Mgr. Ivana Gabovič

IV.A PaedDr. Adriana Csipáková

IV.B Mgr. Ingrit Őlschlägerová

IV.C Mgr. Ľubomíra Šubová


Triedni učitelia 5. - 9. ročníka:

V.A Mgr. Jana Jonáková

V.B Mgr. Mária Salome Výberči

V.C Mgr. Gabriela Szendy, PhD.

V.D Mgr. Kristína Sinčáková

VI.A Mgr. Lukáš Horbaľ

VI.B Mgr. Jana Hanusová

VII.A Mgr. Mária Dopaterová

VII.B Ing. Katarína Kostelníková

VII.C RNDr. Erika Piovarčiová

VIII.A Mgr. Ladislava Dovhunová

VIII.B PaedDr. Pavol Maniak

IX.A Ing. Monika Kulíková

IX.B Mgr. Magdaléna Omastová

Netriedni učitelia:

Mgr. Vlasta Glesková (ANJ - SJL)

Mgr. Tomáš Harenčár (TSV)

Ing. Marián Marton (FYZ - THD) 

Mgr. Barbora Michaláková (SJL - DEJ)

Mgr. Anna Myšičková (MAT - NBV)

Mgr. Michaela Petrášová (SJL - ANJ)

Mgr. Jana Sekajová (SJL - VYV)

Mgr. Monika Sťahuliaková (TSV)

Mgr. Gabriela Vaňová (ETV - TSV - ANJ)

Ing. Martina Trizuliaková (ANJ - NEJ)

Mgr. Stanislav Zábojník (NBV)


Vychovávatelia ŠKD:

Tomáš Vanacký - vedúci ŠKD

Dana Barteková

Mgr. Jana Kardosová

Mgr. Ľubica Kederová

Ľubica Kontárová

Diana Lisinovičová

Bc. Erika Matalíková

Mgr. Oľga Rovňáková

Miroslav Sova

Mgr. Dominika Sliacka

Mgr. Soňa TomanováŠkolský podporný tím: 

Mgr. Katarína Potisková - školská špeciálna pedagogička 

Mgr. Jana Hanusová -  výchovný poradca 

Ing. Katarína Kostelníková - kariérový poradca

Mgr. Magdaléna Omastová - koordinátor prevencie 

Pedagogickí asistenti:

 Mgr. Jana Kardosová

  Mgr. Ľubica Kederová

   Bc. Erika Matalíková

      Bc. Gabriela Mordačiková

     Mgr. Oľga Rovňáková 

   Tomáš Vanacký

Bc. Natália Vartíková