Vedenie školy

    Riaditeľ školy: Mgr. Tomáš Novák
Zástupkyňa riaditeľa školy pre I. stupeň: Mgr. Mária Koplíková
Vedúci školského klubu detí: Bc. Tomáš Vanacký


Ekonomický úsek

                         Asistentka riaditeľa: Tímea Dzurňáková 
              Personálna a mzdová účtovníčka: Silvia Šimunič 

Ekonómka školy: Ľubica Tomšová


Učiteľský zbor šk. rok 2023/2024

            Triedni učitelia 1. - 4. ročníka:

I.A Mgr. Silvia Romanová

I.B Mgr. Libuša Gubančoková

I.C Mgr. Martina Vargová

II.A Bc. Kristína Flimmelová

II.B Mgr. Nikola Melichová

II.C Mgr. Andrea Városiová

III.A Mgr. Darina Chaternuchová

III.B Mgr. Dajana Regrutová

III.C Mgr. Ivana Gabovič

IV.A PaedDr. Adriana Csipáková

IV.B Mgr. Ingrit Őlschlägerová

IV.C Mgr. Ľubomíra Šubová


         Triedni učitelia 5. - 9. ročníka:

V.A Mgr. Jana Jonáková

V.B Mgr. Mária Salome Výberči

V.C Mgr. Gabriela Szendy, PhD.

V.D Mgr. Kristína Sinčáková

VI.A Mgr. Lukáš Horbaľ

VI.B Mgr. Jana Hanusová

VII.A Mgr. Mária Dopaterová

VII.B Ing. Katarína Kostelníková

VII.C RNDr. Erika Piovarčiová

VIII.A Mgr. Ladislava Gautam

VIII.B PaedDr. Pavol Maniak

IX.A Ing. Monika Kulíková

IX.B Mgr. Magdaléna Omastová

Netriedni učitelia:

Mgr. Vlasta Glesková (ANJ - SJL)

Mgr. Tomáš Harenčár (TSV)

Mgr. Iveta Herelová (ETV - ANJ)

Ing. Marián Marton (FYZ - THD) 

Mgr. Barbora Michaláková (SJL - DEJ)

Mgr. Michaela Petrášová (SJL - ANJ)

Mgr. Jana Sekajová (SJL - VYV)

Mgr. Monika Sťahuliaková (TSV)

Ing. Martina Trizuliaková (ANJ - NEJ)

Mgr. Stanislav Zábojník (NBV)


Vychovávatelia ŠKD:

Dana Barteková

Mgr. Jana Kardosová

Ľubica Kontárová

Diana Lisinovičová

Bc. Erika Matalíková

Mgr. Oľga Rovňáková

Zoé Seböová

Mgr. Dominika Sliacka 

Miroslav Sova

Mgr. Soňa Tomanová


Školský podporný tím: 

Mgr. Katarína Potisková - školská špeciálna pedagogička 

Mgr. Jana Hanusová -  výchovný poradca 

Ing. Katarína Kostelníková - kariérový poradca

Mgr. Magdaléna Omastová - koordinátor prevencie 

Pedagogickí asistenti:

 Mgr. Jana Kardosová

  Mgr. Ľubica Kederová

  Mgr. Oľga Rovňáková