Elektronická prihláška

V termíne od 08.04.2024 od 8,00 hod do 11.04.2024 do 24,00 hod vyplňte elektronickú prihlášku 

(bude sprístupnená na web sídle len v tomto termíne).