Aktuality 


Milí rodičia a priatelia našej školy,

Liga proti rakovine pomáha na Slovensku onkologickým pacientom a ich blízkym už 34 rokov aj vďaka známej zbierke Deň narcisov, ktorá sa bude konať i prostredníctvom dobrovoľníkov z našej školy už tento štvrtok - 18. apríla. V tento deň, pripnutím kvietku narcisu, môžeme vyjadriť spolupatričnosť onkologickým pacientom a dobrovoľne ich finančne podporiť.

Viac o možnostiach prispenia ako i konkrétnej pomoci onkologickým pacientom, ktoré realizuje Liga proti rakovine nájdete na www.dennarcisov.sk

Na Slovensku ich totiž ročne pribúda približne 40 000 a každý z nás pozná niekoho, koho zasiahlo toto náročné ochorenie.

Liga proti rakovine Vás srdečne pozýva na bezplatné preventívno-edukačné aktivity, kde môžete získať užitočné a praktické informácie k prevencii onkologických ochorení.

Prevencia je krok ku zdraviu, nájdite si i Vy chvíľku času a navštívte preventívny stánok 18. apríla na Deň narcisov v čase od 12:00 do 18:00 v mestách

Bratislava - OC Nivy,Eurovea, Avion, Vivo

Ďakujeme.
Milí rodičia, priatelia školy,

v posledných dňoch sme náš školský dvor opäť skrášlili. S finančnou podporou Nadácie mesta Bratislavy sa nám v rámci projektu "Dvor ktorý učí" podarilo vybudovať ďalšie edukačné a oddychové zóny. Lavičky, stôl, tabule, kompostér, vyvýšené záhony budeme využívať pri vzdelávaní, ale aj oddychu. Ďakujeme všetkým - kolegom, žiakom, rodičom, známym za akúkoľvek pomoc pri ich inštalácii, vážime si to. Aby nám tieto krásne prvky čo najdlhšie vydržali, prosíme Vás o spoluprácu.
Neváhajte upozorniť nedisciplinovaných návštevníkov školského areálu, ak ich budú ničiť, že sú určené na úžitok všetkým. Tabule NIE SÚ určené na písanie kriedami, spraymi..., budú na nich výučbové materiály a PEXESO. O kvalite a vkusnom prevedení objektov svedčí aj fakt, že už sa nám po dvoch dňoch od nainštalovania niekto pokúsil stôl odcudziť... Milí rodičia, priatelia, robí nám radosť, že môžete využívať náš areál a dúfame, že ho budeme môcť spolu ešte dlho využívať a tešiť sa z neho.

Mária Koplíková, zrš

Dotazník – Výsledky

V rámci projektu Zdravo, chutne, pekne! sme zisťovali stravovacie návyky žiakov našej školy. Prieskum prebiehal v termíne 6.9. – 17.9.2023 prostredníctvom elektronického dotazníka, zúčastnilo sa ho 174 žiakov druhého stupňa našej školy.

Z odpovedí sme zistili, že 57 % odpovedaných jedáva minimálne 5 krát za deň. Najčastejšie na obed (96%) potom večeru (94%). Desiatu má 73% opýtaných a najmenej, 38% , jeme na olovrant. Raňajkuje 78% spolužiakov a neraňajkuje vôbec 9%.

Ovocie nejedáva 3,5 % spolužiakov a zeleninu 7,5 % zato 70% obľubuje sladké nápoje, ktoré pije každý deň alebo aspoň 2-3 krát za týždeň.

Z prieskumu sme zistili, že so stravovacími návykmi to medzi našimi spolužiakmi nie je až také zlé. Napriek tomu sa pokúsime zvýšiť ich konzumáciu ovocia a zeleniny a ponúkneme im zaujímavé typy.

Žiaci siedmeho ročníka.
Milí kolegovia, rodičia, žiaci, priatelia, začíname !

Náš projekt "Dvor, ktorý učí – hurá von" bol medzi víťaznými a finančne podporenými projektami, ktoré sa uchádzali o grant Nadácie mesta Bratislava v rámci programu Komunitné aktivity. Cieľom projektu je vytvoriť v areáli školy miesta, ktoré budú slúžiť žiakom a pedagógom na zatraktívnenie vyučovacích hodín v príjemnom prostredí školského areálu a komfortnejšieho pobytu v škole počas vyšších teplôt v letnom období, na zvýšenie porozumenia a zaangažovania samotných žiakov pri nadobúdaní poznatkov, ktoré sa tak stanú trvácnejšie, ako aj na rozvoj praktických zručností žiakov v ochrane prírody. Keďže náš školský areál je otvorený pre širokú komunitu občanov Ružinova, ďalším cieľom projektu je aj vytvorenie príjemných oddychových zón v našich exteriérových priestoroch pre jej návštevníkov v mimo vyučovacom čase. Jednotlivé prvky budeme osádzať v termíne od konca augusta do konca októbra. Veríme, že po realizácii projektu budú všetky ciele naplnené.

Mgr. Mária Koplíková, zrš