AKTUALITY



Našim hliadkam ozdobených narcisom sa podarilo na dobrú vec vyzbierať 1511,98€. Všetkým darcom ďakujeme.

Vo štvrtok bude na našej škole prebiehať Zbierka - "Deň narcisov", ktorú organizuje Liga proti rakovine. Hliadka bude chodiť po škole cez prvú vyučovaciu hodinu. Kto má záujem prispieť na pomoc, môže tak urobiť práve vo štvrtok. Vopred ĎAKUJEME.