Občianske združenie Mierová Prievoz

Občianske združenie Mierová Prievoz je dobrovoľným združením občanov, ktorí jej prostredníctvom budú materiálne pomáhať a podporovať činnosť Základnej školy na Mierovej ulici č. 46, 821 05 Bratislava, podporovať výchovno-vzdelávaciu, kultúrnu a športovú činnosť školy, členov združenia a zastupovať oprávnené záujmy žiakov a pedagogických pracovníkov školy voči tretím osobám pri plnení úloh a povinností.
Združenie je otvorenou, nezávislou, nepolitickou spoločenskou organizáciou, vyvíjajúcou svoju činnosť na demokratických základoch. Členom združenia sa môže stať každý, kto má záujem podieľať sa na kultúrnej a spoločenskej činnosti OZ.
Rodičovská verejnosť má možnosť vyjadriť sa a pomôcť pri výchove detí našej školy aj prostredníctvom Občianskeho združenia Mierová Prievoz.


Kontakt: ozmierovaprievoz@gmail.comAkcie a použité financie OZ

Pingpongový turnaj - OZ Mierová PrievozRevitalizácia chodníka pri bylinkovej záhrade 


Realizácia Komunitnej bylinkovej záhrady pre opeľovače (s finančnou podporou MČ Bratislava-Ružinov)

fotogaléria

Skrášľovanie okolia našej školy


Realizácia detských ihrísk 

Finančné prostriedky z 2 % z dane poukázaných pre
OZ Mierová Prievoz boli použité aj na:

- zakúpenie školského nábytku
- rekonštrukciu školskej knižnice
- zakúpenie didaktickej techniky (PC, notebooky, IPady)
- zakúpenie Tuli vakov do ŠKD (financie získané cez projekt)
- vybudovanie workoutového ihriska v areáli školy
- podpora športovej krúžkovej činnosti
- nová počítačová učebňaSpoločenské, kultúrne a športové akcie organizované OZ Mierová Prievoz v spolupráci s RZ a ZŠ:

- jarné a jesenné brigády
- školský ples
- návšteva divadla
- športové akcie (volejbalový turnaj, stolnotenisový turnaj pre učiteľov, rodičov a priateľov školy)

Zápisnice