HODNOTENIE INEKO

Projekt inštitútu INEKO priniesol v januári 2023 aktualizovaný prehľad základných a stredných škôl. Hlavným cieľom projektu je poskytnúť širokej verejnosti informácie o dosahovaných výsledkoch všetkých slovenských základných a stredných škôl, pričom lepšia informovanosť má prispieť k efektívnejšej súťaži medzi jednotlivými školami a k zvyšovaniu ich kvality.

Zo zverejnených výsledkov dávame do Vašej pozornosti:

Bratislavský kraj
Bratislavský krajNajnovšie hodnotenie základných škôl podľa INEKO (2018/2019) - 8. miesto v Bratislavskom kraji a 3. miesto v Bratislave II.