Výchovný poradca 

Konzultačné hodiny výchovného poradcu


- flexibilne podľa dohody
- termín a tému stretnutia si možno dohodnúť na: zsmierova.ba@gmail.com
(do predmetu mailu uviesť meno: Hanusová),                                     

 príp. telefonicky: 02/43 292 180