INFORMÁCIE


Radi by sme Vás informovali, že z dôvodu rekonštrukcie kuchyne nebude od 17. júna 2024 dostupný telefónny kontakt na jedáleň. 

Bankový účet pre školskú  jedáleň: 
1645897251/0200
IBAN: SK 0302 0000 0000 164 589 7251