INFORMÁCIE


Bankový účet pre školskú  jedáleň: 
1645897251/0200
IBAN: SK 0302 0000 0000 164 589 7251