INFORMÁCIE


Bankový účet pre školskú jedáleň: 1645897251/0200
Iban: SK 0302 0000 0000 164 589 7251