KONTAKT

Telefón:

02/43 292 180

Poštová adresa:
Základná škola, Mierová 46, 821 05 Bratislava

Školská jedáleň:

Radi by sme Vás informovali, že z dôvodu rekonštrukcie kuchyne nebude od 17. júna 2024 dostupný telefónny kontakt na jedáleň. 

02/43 423 386

E-mail:
obedymierova.ba@gmail.com

Školský klub detí:
skdmierova.ba@gmail.com

Konzultačné hodiny pre rodičov:
Ohľadom konzultačných hodín boli rodičia informovaní na TA RŠ.
Konzultácie učiteľov sa budú uskutočňovať len v dopredu dohovorenom termíne.

Rodičia sa s vyučujúcim na stretnutí dohodnú prostredníctvom žiackej knižky, mailom, alebo iným vhodným spôsobom.