Súkromná základná umelecká škola, Mierová 46, 821 05 Bratislava

Oznamy 

UPOZORNENIE !

I-ZUŠ je nový informačný systém - v elektronickej prihláške SZUŠ na otázku či ste už vyplňovali prihlášku v I - ZUŠ - noví žiaci Odpovedzte NIE !

Vpravo hore musíte mať slovenskú zástavu !

Doplňujúce údaje k Talentovým prijímacím skúškam : 

TO - doniesť cvičné, VO - 2 svoje práce, LDO - pripraviť si báseň, alebo prózu, scénku, HO - pripraviť si 2 piesne 

Talentové prijímacie skúšky: - do 16:00 - hlavný vchod 

 - od 16:00 - 17:00 - bočný vchod od ihriskaDIEVČATÁ - TANEČNÝ ODBOR - MAJÚ ZA SEBOU ÚSPEŠNÚ PREMIÉRU NA TANEČNEJ SÚŤAŽI V DETSKEJ VEKOVEJ KATEGÓRII .

 GRATULUJEME


K R Á S N U  V E Ľ K Ú  NOC 

Veľkonočné prázdniny: posledný deň vyučovania - 27.3.2024 / streda / prázdniny - 28.3. - 2.4.2024 

 začiatok vyučovania - 3.4.2024 / streda /


Náš pán učiteľ výtvarného odboru akademický maliar 

Dušan Sekela 

má opäť Vernisáž.


Náš pedagóg výtvarného odboru akad. maliar

 Dušan SEKELA získal hlavnú cenu 

Grand prix. GRATULUJEME. 


Ak si to nestihla/ol prihlásiť sa do umeleckej školy, aby si mohla/ol rozvíjať svoj talent - potenciál - máš šancu od 2. polroka. 

Vyplň Elektronickú Prihlášku a pedagóg daného umeleckého odboru ťa bude kontaktovať. 

Ponuka platí pre skupinové vyučovanie :

Tanečný odbor - 2- 3 žiačky / 1.r. a 2.r. na ZŠ / 

                            - 2 žiačky / 3.r. a 4.r. na ZŠ /
Výtvarný odbor - 2-3 žiaci / 1.r. na ZŠ /
Literárno dramatický odbor - 2 žiaci / 1.r. na ZŠ / 

                                                  - 1-2 žiaci / 2.r. na ZŠ /

UPOZORNENIE !

I-ZUŠ je nový informačný systém - v elektronickej prihláške SZUŠ na otázku či ste už vyplňovali prihlášku v I - ZUŠ - noví žiaci Odpovedzte NIE !

Vpravo hore musíte mať slovenskú zástavu !Detský herecko hudobný projekt nášho pedagóga LDO ,spev - Bc. Veroniky Horváthovej:MICKA A DUNČÍK ; naše speváčky : Dorota Majtásová , Natália Hroncová


OZNAM
Telefónne číslo SZUŠ Mierová
0911 12 63 64 je opät dostupné

Ďakujem za pochopenie.

 Riaditeľka SZUŠ Mierová

Tento vynikajúci pán umelec Marco Pilo, môže byť tvoj učiteľ v hre na gitaru. Šancu majú žiaci od 4.roč. - 9.roč. na ZŠ Mierová . 

Treba vyplniť Elektronickú Prihlášku- na hlavnej stránke - SZUŠ a môžeš naštartovať svoje umelecké ambície :)


 SND pripravili veľmi výhodnú ponuku na baletné predstavenie 

ZLE STRÁŽENÉ DIEVČA s 50 % zľavou  
 
pre žiakov a ich rodičov.

Krásne leto
Vám

prajú Riaditeľka a pedagógovia SZUŠ 


Riaditeľské voľno

Vážení rodičia, vzhľadom k skutočnosti, že dňa 09.05.2023 riaditeľ školy z prevádzkovo-organizačných dôvodov vyhlásil riaditeľské voľno. V tento deň bude mať aj SZUŠ riaditeľské voľno.

Ďakujeme za porozumenie,

Riaditeľka SZUŠ.


Dňa 28.2.2023 mali najmenší tanečníci novú zábavnú formu prezentácie -Tanečný Karneval, kde sa rodičia mohli potešiť z výkonov svojich ratolestí.

Deti mali rôzne zaujímavé kostýmy - masky. Súčasťou karnevalu boli rôzne súťaže : najoriginálnejšie predstavenie masky, mini choreografie, tanečný maratón, opakovanie prebratého učiva a rôzne hry. Všetky deti boli ocenené a v každej súťaži ešte špeciálna cena poroty - pre super výkon.

Celú atmosféru nám hudobne dotváral DJ Maroš aj s farebnými efektami . Deti mali obrovskú radosť - a to bol cieľ - Tanečného Karnevalu.

Výzdobu - kvety- nám vyrobil náš výtvarný odbor, príprava celého podujatia - riaditeľka, realizácia - riaditeľka, Sárka, Leuška, Ninka. Všetkým ďakujem.

Riaditeľka SZUŠ


Riaditeľské voľno- pre žiakov Dňa 24.3.2023 / piatok/ , z dôvodu prevádzkovo technických príčin na ZŠ Mierová.

Riaditeľka SZUŠ


PRAJEME VÁM VŠETKÝM KRÁSNE VIANOCE V KRUHU RODINY A V NOVOM ROKU HLAVNE VEĽA ZDRAVIA, ŠŤASTIA , LÁSKY A VŽDY DÔVOD NA ÚSMEV.

SZUŠ Mierová

Riaditeľské voľno - 22.12. 2022

Vianočné prázdniny - 23.12. 2022 - 8.1. 2023

 Začiatok vyučovania - 9.1. 2023 / pondelok /


SRDEČNE VÁS POZÝVAME NA VIANOČNÝ KONCERT HUDOBNÉHO ODBORU  DO DK RUŽINOV - MALÁ SÁLA : DŇA 9.12.2022 / PIATOK / O 18:OO 

 TEŠÍME SA NA VÁS


Interné vianočné koncerty a vianočné otvorené hodiny : kedy, kde - v ktorej triede a o koľkej Vám oznámi váš pedagóg e- mailom.

 Tešia sa na Vás vaše deti.


Dňa 18.11.2022 / piatok / žiaci SZUŠ Mierová majú - Riaditeľské voľno.
Uvolnilo sa 1 miesto - hra na klavir.,

kontakt : 0911 12 63 64

PRE RODIČOV 1.ročníka na ZŠ Mierová :Kto ešte nedoniesol - vypísanú, vytlačenú, podpísanú ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU , nech ju doručí do kancelárie SZUŠ Mierová do 14.9. 2022.

Ďakujeme. Riaditeľka SZUŠ


Elektronická Prihláška do SZUŠ / doplniť S / : bude v septembri na hlavnej stránke ZŠ Mierová.

 1. Elektronickú Prihlášku vypisujú len noví žiaci - vytlačiť, podpísať a doniesť v termínoch viď oznamy -www.zsmierova46.sk - klik Viac - klik SZUS.

2. Pri vypisovaní Elektronickej Prihlášky musíte mať vpravo hore - slovenskú zástavu.

3. Žiaci pokračujúci v štúdiu: - hlásia záväzne svojmu pedagógovi, že pokračujú v štúdiu - prídu si podpísať Prihlášku na školský rok 2022/2023 v termínoch - Zápis a Talentovky od 5.9.- 9.9. 2023 / Oznamy /

4. Počas daného školského roka / po 15.9. / sa môžete prihlásiť len do skupinového vyučovania: tanečný , výtvarný, literárno dramatický odbor

5. Od mesiaca október - Elektronickú Prihlášku a ostatné informácie nájdete : www.zsmierova46.sk - klik Viac - klik SZUS - oznamy

Elektronická prihláška tu:

Dobrý deň , milí rodičia, žiaci a priatelia umenia,
máme za sebou všetky naplánované akcie v mesiaci máj , jún. Krásne koncerty , vystúpenia, predstavenia, filmovú vernisáž. Pre mladého umelca je najväčšou odmenou potlesk, ktorým ste nešetrili a obdarili všetkých účinkujúcich. Rozžiarené vaše tváre , úsmev - vyjadril vaše pozitívne pocity a spokojnosť . Deti dostanú vysvedčenia / podľa pokynov svojho pedagóga / a už je tu vytúžený čas oddychu - PRÁZDNINY
PRAJEME VÁM VŠETKÝM KRÁSNE LETO, VEĽA ODDYCHU
Riaditeľka a pedagógovia SZUŠ Mierová


Náš pedagóg spevu Ninka Krížová bude mať 29.04.2022 v piatok -Absolventský koncert na Konzervatóriu v Bratislave


VŠETKÝM PRAJEME KRÁSNU VEĽKÚ NOC.

Riaditeľka a pedagógovia SZUŠ

PREČÍTAJE SI o Občianskom Združení / OZ /, ktoré zachraňuje koníky a psíky. Ak máte srdiečko na správnom mieste a milujete zvieratká - podporte toto OZ svojimi 2 %. Budú Vám vďačné.
Riaditeľka SZUŠ


Náš Pedagóg Lucka Balalová, DiS.art / Hudobná náuka, flauta / mala krásny Recitál na Konzervatóriu v Bratislave .


Posielame vianočný pozdrav všetkým ľuďom dobrej vôle. 
 Spev - Peťka Humeňanská náš pedagóg
SZUŠ Mierová BA


Všetkým prajeme krásne Vianoce a v Novom roku hlavne veľa zdravia, šťastia a lásky
Riaditeľka a pedagógovia SZUŠ Mierová 


Upozornenie rodičov na zmenu, kde hľadať Info o našej škole : na hlavnej stránke ZŠ Mierová - www.zsmierova46.sk - klik na Viac - dole klik na SZUS a tam je Info o škole, Oznamy.


Nová zmena : od 6.12.2021 v Bratislave prechádza na dištančné vzdelávanie aj 2. stupeň ZŠ, SŠ.

Riaditeľka SZUŠ Mierová  


Vyhlásením ministra školstva Mgr. Branislava Gröhlinga / zo 24.11.2021 /: všetky základné umelecké školy / ZUŠ / od 29.11.2021 prechádzajú na dištančnú formu výučby. Naši pedagógovia vo všetkých umeleckých odboroch vás kontaktovali, aby ste si dohodli - dočasnú úpravu rozvrhu , nakoľko žiaci ZŠ, SŠ absolvujú prezenčnú formu výučby.
 V tejto dočasnej podobe bude vyučovanie do 17.12.2021. Od 20.12.2021 do 7.1.2022 budú vianočné prázdniny, 10.1..2022 začína vyučovanie .
 Všetkým rodičom ďakujeme za spoluprácu.
Riaditeľka SZUŠ Mierová


Dňa 9.11.2021 by mal pán zástupca Peter Šikuta, DiS.art. 50 rokov. Venujte mu , v tento deň, tichú spomienku. Ďakujem.
Riaditeľka SZUŠ Mierová 


1. Počas daného školského roka / po 15.9. / sa môžete prihlásiť len do skupinového vyučovania : tanečný, výtvarný odbor 

2. Pri vypisovaní Elektronickej Prihlášky musíte mať vpravo hore - slovenskú zástavu 

3. Pri otázke , či ste už vypisovali Prihlášku v IZUŠ - odpoveď - NIE - platí aj pre pokračujúcich žiakov


Na vašu žiadosť , tento školský rok 2021-22 ešte môžete vypísať aj papierovú podobu Prihlášky do SZUŠ Mierová / nájdete - hlavný vchod - - vľavo nástenka SZUŠ / Vyplnenú doniesť :     1. nechať ráno na vrátnici 

                                        2. poobede do kancelárie SZUŠ 

Posledný akceptovaný dátum na Papierovej a Elektronickej Prihláške do SZUŠ Mierová - JE 15.9.2021 !!!


Treba vypísať Elektronickú Prihlášku SZUŠ / nájdete ju na úvodnej stránke ZŠ Mierová/ 

Pre veľký záujem rodičov, si ešte môžu zapísať svoje deti do SZUŠ, predlžujeme:

 Zápis a Telentovky:    štvrtok od 13:00 - 17:00

                                             piatok od 13:00 - 16:00.

Voľné miesta

Tanečný odbor :

Pre žiakov 1 roč. na ZŠ MIerová - 5 miest

Pre žiakov 3 r. ,4 r., 5 r., 6 r., 7 r., - 5 miest

Výtvarný odbor :

Pre žiakov 1 roč. na ZŠ Mierová - 4 miesta

Pre žiakov 3 r., 4 r., 5 r., 6 r., 7 r., - 5 miest

Hudobný odbor :

spev / nová p. učiteľka / - 3 miesta


Milé deti SZUŠ Mierová a rodičia ,
máte jedinečnú príležitosť a to vďaka úspešnej spolupráci s DK Ružinov - CULTUS RUŽINOV , zadarmo vidieť krásne predstavenie - PETER A VLK - stačí sa zaregistrovať / SZUŠ Mierová a počet napr. 4 / Prajem vám 5.9 2021. pekný umelecký zážitok. 
Riaditeľka SZUŠ Mierová


UPOZORNENIE !

I-ZUŠ je nový informačný systém - v elektronickej prihláške SZUŠ na otázku či ste už vyplňovali prihlášku v I - ZUŠ - Odpovedzte NIE ! 

Kontakt : riaditeľka SZUŠ Mierová 46 Bratislava - 0911 / 126364

 E - mail : szus.mierova@gmail.com Web : www.zsmierova46.sk

!!! UPOZORNENIE !!!

Prechádzame na nový informačný systém - Elektronickú Prihlášku (musí byť zapísaný aspoň jeden zákonný zástupca). Nájdete ju hneď na úvodnej stránke ZŠ Mierová - Elektronická Prihláška SZUŠ Mierová . Túto Elektronickú Prihlášku - vypisujú všetci žiaci našej SZUŠ, treba vytlačiť- podpísať a doniesť dole v uvedených termínoch :

  • Pokračujúci žiaci v štúdiu
  • Noví žiaci

ZÁPIS A TALENTOVKY budú prebiehať - vchod - hlavná budova - vpravo- pred kanceláriou SZUŠ :

  • Zápis - pokračujúci žiaci v štúdiu :   
  • 2.9. 2021/ štvrtok / 12:00 - 15:00

              3.9. 2021/ piatok / 13:00 - 17:00

* Zápis a Talentovky - noví žiaci : 

              6.9. 2021/ pondelok/ 13:00 - 17:00

              7.9.2021 / utorok / 13:00 - 17:00

              8.9. 2021/ streda / 13:00 - 17:00

Vo všetkých umeleckých odboroch vás budú kontaktovať pedagógovia e- mailom, ohľadom rozvrhu a potrebné info .

Dňa 2.9.2021 /štvrtok/ Zápis len pre žiakov 1.ročníka na ZŠ: 

9:00 - 11:30- pred kanceláriou SZUŠ. 

Pre žiakov 1.r. na ZŠ Mierová- otvárame :

 hudobný odbor noví žiaci - flauta 2 , spev 2, gitara 2, ; tanečný odbor - max. 15 žiakov, výtvarný odbor - max. 10 žiakov


Milí rodičia, 

Stručné info : 

- informácie budete naďalej dostávať prostredníctvom pedagógov

 - videozáznam hudobný odbor Absolventský a Záverečný koncert / je v štádiu spracovania / , keď bude hotový , pedagóg vám pošle

Všetkým prajem krásne leto v plnom zdraví 

Súkromná základná umelecká škola Mierová Bratislava - riaditeľka Zuzana Gabrišová

Rozlúčka s pánom zástupcom Peťom Šikutom

Dovoľte , aby som sa s pánom zástupcom Peťom Šikutom rozlúčila v mene Súkromnej základnej umeleckej školy Mierová Bratislava ako riaditeľka školy. Od vzniku našej základnej umeleckej školy, od 1. septembra 2007 pôsobil ako zástupca a zároveň bol vedúci hudobného odboru. Miloval hudbu a hru na husliach, mal bohaté hudobno pracovné skúsenosti - ako Absolvent Konzervatória v Bratislave - v hre na husliach, člen mnohých mládežníckych orchestrov, člen orchestra Opery a Baletu SND, člen orchestra známej huslistky Vanessy Mae - túto pestrú paletu hudobných skúseností zúročil pri poctivej, svedomitej práci v hudobnom odbore a pri výučbe v hre na husliach. Svojim precíznym prístupom rozvíjal talent žiakov, ktorých mu prijali na Cirkevné Konzervatórium v Bratislave a Konzervatórium v Bratislave / kde sám študoval / 

K pedagógom a žiakom bol prísny, veľa vyžadoval od nich - aby napredovali - pri výučbe, skúškach, koncertoch, ale zároveň bol láskavý, ľudský, vedel , že nie každý deň svieti slniečko / môže prísť horší dník /, vtedy ich povzbudil , motivoval. Vždy sa veľmi tešil na Prehrávky hudobného odboru, tam mal možnosť vidieť a počuť ako žiaci pokročili v hre na jednotlivých hudobných nástrojoch a spolu s pedagógmi po odbornej debate vybrali žiakov na verejný koncert do DK Ružinov. Mal pravidlo, že všetci žiaci hudobného odboru sa musia prezentovať na Verejnom , alebo Internom koncerte / okrem žiakov prípravného štúdia /. Túto prezentáciu žiakov na koncertoch pán zástupca považoval za súčasť záverečného hodnotenia . Mal v sebe prirodzený rešpekt , autoritu , deti - žiaci, ktorých učil hudobnú náuku pána učiteľa Peťa Šikutu - milovali a doslova sa tešili na písomky z hudobnej náuky. 

Najväčšiu radosť mal, keď sa blížili koncerty v DK Ružinov - vianočné, koncoročné. Generálky prebiehali pod jeho vedením - presne podľa rozpisu pre jednotlivé hudobné nástroje a na úvod koncertu mal hovorené slovo, v ktorom zakaždým upozornil rodičov / žiakov /, že aj ten posledný umelecký výkon žiaka v programe si zaslúži takú istú pozornosť a potlesk, ako žiaci na začiatku , tak ich naučil, že nemôžu odchádzať po odohraní ich dieťaťa zo sály. Takouto formou sme zároveň vychovávali nielen budúcich mladých umelcov- interpretov, ale aj vzdelaných, kultúrnych mladých ľudí a budúcich divákov - koncertov, divadiel. Svojou svedomitou prácou a odbornosťou, krok po krôčiku na našej Súkromnej základnej umeleckej škole Mierová , vybudoval úspešný hudobný odbor.

Nielen ja , ale aj ostatní vnímali pána zástupcu Peťa Šikutu ako skromného, milého, dobrého človeka s veľkým Č, zo srdiečkom na správnom mieste, vždy ochotného pomôcť, poradiť. Bol veľkou oporou pre školu a bude nám veľmi chýbať.

Ďakujeme a lúčime sa s hlbokou úctou, vďakou za všetko a budeme na Vás s láskou spomínať


Dňa 16.5.2021 nás navždy opustil pán zástupca 

Peter Šikuta, priateľ, kamarát, dobrý človek 

s veľkým srdiečkom. Prosím venujte mu tichú spomienku a spomínajte s láskou a úctou.


Úžasne sme spolu zvládli dištančnú formu výučby v jednotlivých umeleckých odboroch. Gratulujme si a tešme sa na prezenčnú formu výučby. Pedagógovia sú s vami v kontakte a budú vás informovať o novinkách. Koniec kalendárneho roka 2020 sa blíži a toto obdobie je neodmysliteľne späté najkrajším sviatkom v roku - Vianocami. Tento rok sú vianočné sviatky trochu iné, ale doprajme si tú čarovnú vianočnú atmosféru s najbližšími - v kruhu rodiny, tešme sa na narodenie Ježiška, oddych, pohodu, deti - darčeky - rozžiarené očká a lásku v srdiečku. Pri oddychu budete mať možnosť, okrem obľúbených vianočných filmov, v kľude si pozrieť aj videozáznam z Absolventského koncertu hudobného odboru - Korunka 2020, záverečný koncert hudobného odboru - Korunka 2020, tanečného odboru - Korunka 2020a tak závan umenia vašich detí poteší a pohladí dušičku každého.
DO NOVÉHO ROKA 2021 VÁM VŠETKÝM PRAJEME HLAVNE VEĽA ZDRAVIA, ŠŤASTIA A POZITÍVNEJ ENERGIE. PF 2021 KRÁSNY HUDOBNÝ POZDRAV PRE VŠETKÝCH . pedagóg SZUŠ Mierová : GLÓRIA NOVÁKOVÁ, DiS.art. SPEV GLÓRIA NOVÁKOVÁ, DIS:ART.Info o škole

SZUŠ Mierova záverečný koncert tanečný odbor 31.05.2019


SZUŠ Mierova záverečný koncert hudobný odbor 07.06.2019

Volám sa Lucia Balalová a som absolventkou Konzervatória v Bratislave v odbore hra na fagot. V rámci VŠMU som sa podieľala na opernom projekte s orchestrom Slovenského Národného Divadla a účinkovala som aj s rôznymi zahraničným orchestrami. Som členkou komorného zoskupenia Trio di Trevi s ktorým mám za sebou desiatky úspešných výchovných koncertov na základných aj stredných školách v Bratislave a okolí. Okrem sólovej, komornej a orchestrálnej hry sa venujem aj učeniu hudobnej náuky a hry na flautu na SZUŠ Mierová v Ružinove. Ako profesionálna hudobníčka verím, že práve v dnešnej dobe je najdôležitejšie vzdelávať a prehlbovať vedomosti mladých ľudí, aby už v školskom veku nadobúdali estetické cítenie, aby sa naučili kriticky zmýšľať, nebáli sa klásť otázky a predovšetkým, aby sa naučili disciplíne a spolupráci, ktorú hudba neodkladne vyžaduje. Teším sa na spoluprácu s Vami aj s Vašimi deťmi.