Súkromná základná umelecká škola, Mierová 46, 821 05 Bratislava

Oznamy 

Na vašu žiadosť , tento školský rok 2021-22 ešte môžete vypísať aj papierovú podobu Prihlášky do SZUŠ Mierová / nájdete - hlavný vchod - - vľavo nástenka SZUŠ / Vyplnenú doniesť :     1. nechať ráno na vrátnici 

                                        2. poobede do kancelárie SZUŠ 

Posledný akceptovaný dátum na Papierovej a Elektronickej Prihláške do SZUŠ Mierová - JE 15.9.2021 !!!


Treba vypísať Elektronickú Prihlášku SZUŠ / nájdete ju na úvodnej stránke ZŠ Mierová/ 

Pre veľký záujem rodičov, si ešte môžu zapísať svoje deti do SZUŠ, predlžujeme:

 Zápis a Telentovky:    štvrtok od 13:00 - 17:00

                                             piatok od 13:00 - 16:00.

Voľné miesta

Tanečný odbor :

Pre žiakov 1 roč. na ZŠ MIerová - 5 miest

Pre žiakov 3 r. ,4 r., 5 r., 6 r., 7 r., - 5 miest

Výtvarný odbor :

Pre žiakov 1 roč. na ZŠ Mierová - 4 miesta

Pre žiakov 3 r., 4 r., 5 r., 6 r., 7 r., - 5 miest

Hudobný odbor :

spev / nová p. učiteľka / - 3 miesta


Milé deti SZUŠ Mierová a rodičia ,
máte jedinečnú príležitosť a to vďaka úspešnej spolupráci s DK Ružinov - CULTUS RUŽINOV , zadarmo vidieť krásne predstavenie - PETER A VLK - stačí sa zaregistrovať / SZUŠ Mierová a počet napr. 4 / Prajem vám 5.9 2021. pekný umelecký zážitok. 
Riaditeľka SZUŠ Mierová


UPOZORNENIE !

I-ZUŠ je nový informačný systém - v elektronickej prihláške SZUŠ na otázku či ste už vyplňovali prihlášku v I - ZUŠ - Odpovedzte NIE ! 

Kontakt : riaditeľka SZUŠ Mierová 46 Bratislava - 0911 / 126364

 E - mail : szus.mierova@gmail.com Web : www.zsmierova46.sk

!!! UPOZORNENIE !!!

Prechádzame na nový informačný systém - Elektronickú Prihlášku (musí byť zapísaný aspoň jeden zákonný zástupca). Nájdete ju hneď na úvodnej stránke ZŠ Mierová - Elektronická Prihláška SZUŠ Mierová . Túto Elektronickú Prihlášku - vypisujú všetci žiaci našej SZUŠ, treba vytlačiť- podpísať a doniesť dole v uvedených termínoch :

  • Pokračujúci žiaci v štúdiu
  • Noví žiaci

ZÁPIS A TALENTOVKY budú prebiehať - vchod - hlavná budova - vpravo- pred kanceláriou SZUŠ :

  • Zápis - pokračujúci žiaci v štúdiu :   
  • 2.9. 2021/ štvrtok / 12:00 - 15:00

              3.9. 2021/ piatok / 13:00 - 17:00

* Zápis a Talentovky - noví žiaci : 

              6.9. 2021/ pondelok/ 13:00 - 17:00

              7.9.2021 / utorok / 13:00 - 17:00

              8.9. 2021/ streda / 13:00 - 17:00

Vo všetkých umeleckých odboroch vás budú kontaktovať pedagógovia e- mailom, ohľadom rozvrhu a potrebné info .

Dňa 2.9.2021 /štvrtok/ Zápis len pre žiakov 1.ročníka na ZŠ: 

9:00 - 11:30- pred kanceláriou SZUŠ. 

Pre žiakov 1.r. na ZŠ Mierová- otvárame :

 hudobný odbor noví žiaci - flauta 2 , spev 2, gitara 2, ; tanečný odbor - max. 15 žiakov, výtvarný odbor - max. 10 žiakov


Milí rodičia, 

Stručné info : 

- informácie budete naďalej dostávať prostredníctvom pedagógov

 - videozáznam hudobný odbor Absolventský a Záverečný koncert / je v štádiu spracovania / , keď bude hotový , pedagóg vám pošle

Všetkým prajem krásne leto v plnom zdraví 

Súkromná základná umelecká škola Mierová Bratislava - riaditeľka Zuzana Gabrišová

Rozlúčka s pánom zástupcom Peťom Šikutom

Dovoľte , aby som sa s pánom zástupcom Peťom Šikutom rozlúčila v mene Súkromnej základnej umeleckej školy Mierová Bratislava ako riaditeľka školy. Od vzniku našej základnej umeleckej školy, od 1. septembra 2007 pôsobil ako zástupca a zároveň bol vedúci hudobného odboru. Miloval hudbu a hru na husliach, mal bohaté hudobno pracovné skúsenosti - ako Absolvent Konzervatória v Bratislave - v hre na husliach, člen mnohých mládežníckych orchestrov, člen orchestra Opery a Baletu SND, člen orchestra známej huslistky Vanessy Mae - túto pestrú paletu hudobných skúseností zúročil pri poctivej, svedomitej práci v hudobnom odbore a pri výučbe v hre na husliach. Svojim precíznym prístupom rozvíjal talent žiakov, ktorých mu prijali na Cirkevné Konzervatórium v Bratislave a Konzervatórium v Bratislave / kde sám študoval / 

K pedagógom a žiakom bol prísny, veľa vyžadoval od nich - aby napredovali - pri výučbe, skúškach, koncertoch, ale zároveň bol láskavý, ľudský, vedel , že nie každý deň svieti slniečko / môže prísť horší dník /, vtedy ich povzbudil , motivoval. Vždy sa veľmi tešil na Prehrávky hudobného odboru, tam mal možnosť vidieť a počuť ako žiaci pokročili v hre na jednotlivých hudobných nástrojoch a spolu s pedagógmi po odbornej debate vybrali žiakov na verejný koncert do DK Ružinov. Mal pravidlo, že všetci žiaci hudobného odboru sa musia prezentovať na Verejnom , alebo Internom koncerte / okrem žiakov prípravného štúdia /. Túto prezentáciu žiakov na koncertoch pán zástupca považoval za súčasť záverečného hodnotenia . Mal v sebe prirodzený rešpekt , autoritu , deti - žiaci, ktorých učil hudobnú náuku pána učiteľa Peťa Šikutu - milovali a doslova sa tešili na písomky z hudobnej náuky. 

Najväčšiu radosť mal, keď sa blížili koncerty v DK Ružinov - vianočné, koncoročné. Generálky prebiehali pod jeho vedením - presne podľa rozpisu pre jednotlivé hudobné nástroje a na úvod koncertu mal hovorené slovo, v ktorom zakaždým upozornil rodičov / žiakov /, že aj ten posledný umelecký výkon žiaka v programe si zaslúži takú istú pozornosť a potlesk, ako žiaci na začiatku , tak ich naučil, že nemôžu odchádzať po odohraní ich dieťaťa zo sály. Takouto formou sme zároveň vychovávali nielen budúcich mladých umelcov- interpretov, ale aj vzdelaných, kultúrnych mladých ľudí a budúcich divákov - koncertov, divadiel. Svojou svedomitou prácou a odbornosťou, krok po krôčiku na našej Súkromnej základnej umeleckej škole Mierová , vybudoval úspešný hudobný odbor.

Nielen ja , ale aj ostatní vnímali pána zástupcu Peťa Šikutu ako skromného, milého, dobrého človeka s veľkým Č, zo srdiečkom na správnom mieste, vždy ochotného pomôcť, poradiť. Bol veľkou oporou pre školu a bude nám veľmi chýbať.

Ďakujeme a lúčime sa s hlbokou úctou, vďakou za všetko a budeme na Vás s láskou spomínať


Dňa 16.5.2021 nás navždy opustil pán zástupca 

Peter Šikuta, priateľ, kamarát, dobrý človek 

s veľkým srdiečkom. Prosím venujte mu tichú spomienku a spomínajte s láskou a úctou.


Úžasne sme spolu zvládli dištančnú formu výučby v jednotlivých umeleckých odboroch. Gratulujme si a tešme sa na prezenčnú formu výučby. Pedagógovia sú s vami v kontakte a budú vás informovať o novinkách. Koniec kalendárneho roka 2020 sa blíži a toto obdobie je neodmysliteľne späté najkrajším sviatkom v roku - Vianocami. Tento rok sú vianočné sviatky trochu iné, ale doprajme si tú čarovnú vianočnú atmosféru s najbližšími - v kruhu rodiny, tešme sa na narodenie Ježiška, oddych, pohodu, deti - darčeky - rozžiarené očká a lásku v srdiečku. Pri oddychu budete mať možnosť, okrem obľúbených vianočných filmov, v kľude si pozrieť aj videozáznam z Absolventského koncertu hudobného odboru - Korunka 2020, záverečný koncert hudobného odboru - Korunka 2020, tanečného odboru - Korunka 2020a tak závan umenia vašich detí poteší a pohladí dušičku každého.
DO NOVÉHO ROKA 2021 VÁM VŠETKÝM PRAJEME HLAVNE VEĽA ZDRAVIA, ŠŤASTIA A POZITÍVNEJ ENERGIE. PF 2021 KRÁSNY HUDOBNÝ POZDRAV PRE VŠETKÝCH . pedagóg SZUŠ Mierová : GLÓRIA NOVÁKOVÁ, DiS.art. SPEV GLÓRIA NOVÁKOVÁ, DIS:ART.Volám sa Lucia Balalová a som absolventkou Konzervatória v Bratislave v odbore hra na fagot. V rámci VŠMU som sa podieľala na opernom projekte s orchestrom Slovenského Národného Divadla a účinkovala som aj s rôznymi zahraničným orchestrami. Som členkou komorného zoskupenia Trio di Trevi s ktorým mám za sebou desiatky úspešných výchovných koncertov na základných aj stredných školách v Bratislave a okolí. Okrem sólovej, komornej a orchestrálnej hry sa venujem aj učeniu hudobnej náuky a hry na flautu na SZUŠ Mierová v Ružinove. Ako profesionálna hudobníčka verím, že práve v dnešnej dobe je najdôležitejšie vzdelávať a prehlbovať vedomosti mladých ľudí, aby už v školskom veku nadobúdali estetické cítenie, aby sa naučili kriticky zmýšľať, nebáli sa klásť otázky a predovšetkým, aby sa naučili disciplíne a spolupráci, ktorú hudba neodkladne vyžaduje. Teším sa na spoluprácu s Vami aj s Vašimi deťmi.