Súkromná základná umelecká škola, Mierová 46, 821 05 Bratislava

Podrobné informácie o SZUŠ nájdete tu: 

Oznamy 


Súkromná základná umelecká škola Mierová Bratislava - riaditeľka Zuzana Gabrišová

Rozlúčka s pánom zástupcom Peťom Šikutom

Dovoľte , aby som sa s pánom zástupcom Peťom Šikutom rozlúčila v mene Súkromnej základnej umeleckej školy Mierová Bratislava ako riaditeľka školy. Od vzniku našej základnej umeleckej školy, od 1. septembra 2007 pôsobil ako zástupca a zároveň bol vedúci hudobného odboru. Miloval hudbu a hru na husliach, mal bohaté hudobno pracovné skúsenosti - ako Absolvent Konzervatória v Bratislave - v hre na husliach, člen mnohých mládežníckych orchestrov, člen orchestra Opery a Baletu SND, člen orchestra známej huslistky Vanessy Mae - túto pestrú paletu hudobných skúseností zúročil pri poctivej, svedomitej práci v hudobnom odbore a pri výučbe v hre na husliach. Svojim precíznym prístupom rozvíjal talent žiakov, ktorých mu prijali na Cirkevné Konzervatórium v Bratislave a Konzervatórium v Bratislave / kde sám študoval / 

K pedagógom a žiakom bol prísny, veľa vyžadoval od nich - aby napredovali - pri výučbe, skúškach, koncertoch, ale zároveň bol láskavý, ľudský, vedel , že nie každý deň svieti slniečko / môže prísť horší dník /, vtedy ich povzbudil , motivoval. Vždy sa veľmi tešil na Prehrávky hudobného odboru, tam mal možnosť vidieť a počuť ako žiaci pokročili v hre na jednotlivých hudobných nástrojoch a spolu s pedagógmi po odbornej debate vybrali žiakov na verejný koncert do DK Ružinov. Mal pravidlo, že všetci žiaci hudobného odboru sa musia prezentovať na Verejnom , alebo Internom koncerte / okrem žiakov prípravného štúdia /. Túto prezentáciu žiakov na koncertoch pán zástupca považoval za súčasť záverečného hodnotenia . Mal v sebe prirodzený rešpekt , autoritu , deti - žiaci, ktorých učil hudobnú náuku pána učiteľa Peťa Šikutu - milovali a doslova sa tešili na písomky z hudobnej náuky. 

Najväčšiu radosť mal, keď sa blížili koncerty v DK Ružinov - vianočné, koncoročné. Generálky prebiehali pod jeho vedením - presne podľa rozpisu pre jednotlivé hudobné nástroje a na úvod koncertu mal hovorené slovo, v ktorom zakaždým upozornil rodičov / žiakov /, že aj ten posledný umelecký výkon žiaka v programe si zaslúži takú istú pozornosť a potlesk, ako žiaci na začiatku , tak ich naučil, že nemôžu odchádzať po odohraní ich dieťaťa zo sály. Takouto formou sme zároveň vychovávali nielen budúcich mladých umelcov- interpretov, ale aj vzdelaných, kultúrnych mladých ľudí a budúcich divákov - koncertov, divadiel. Svojou svedomitou prácou a odbornosťou, krok po krôčiku na našej Súkromnej základnej umeleckej škole Mierová , vybudoval úspešný hudobný odbor.

Nielen ja , ale aj ostatní vnímali pána zástupcu Peťa Šikutu ako skromného, milého, dobrého človeka s veľkým Č, zo srdiečkom na správnom mieste, vždy ochotného pomôcť, poradiť. Bol veľkou oporou pre školu a bude nám veľmi chýbať.

Ďakujeme a lúčime sa s hlbokou úctou, vďakou za všetko a budeme na Vás s láskou spomínať


Dňa 16.5.2021 nás navždy opustil pán zástupca 

Peter Šikuta, priateľ, kamarát, dobrý človek 

s veľkým srdiečkom. Prosím venujte mu tichú spomienku a spomínajte s láskou a úctou.


Úžasne sme spolu zvládli dištančnú formu výučby v jednotlivých umeleckých odboroch. Gratulujme si a tešme sa na prezenčnú formu výučby. Pedagógovia sú s vami v kontakte a budú vás informovať o novinkách. Koniec kalendárneho roka 2020 sa blíži a toto obdobie je neodmysliteľne späté najkrajším sviatkom v roku - Vianocami. Tento rok sú vianočné sviatky trochu iné, ale doprajme si tú čarovnú vianočnú atmosféru s najbližšími - v kruhu rodiny, tešme sa na narodenie Ježiška, oddych, pohodu, deti - darčeky - rozžiarené očká a lásku v srdiečku. Pri oddychu budete mať možnosť, okrem obľúbených vianočných filmov, v kľude si pozrieť aj videozáznam z Absolventského koncertu hudobného odboru - Korunka 2020, záverečný koncert hudobného odboru - Korunka 2020, tanečného odboru - Korunka 2020a tak závan umenia vašich detí poteší a pohladí dušičku každého.
DO NOVÉHO ROKA 2021 VÁM VŠETKÝM PRAJEME HLAVNE VEĽA ZDRAVIA, ŠŤASTIA A POZITÍVNEJ ENERGIE. PF 2021 KRÁSNY HUDOBNÝ POZDRAV PRE VŠETKÝCH . pedagóg SZUŠ Mierová : GLÓRIA NOVÁKOVÁ, DiS.art. SPEV GLÓRIA NOVÁKOVÁ, DIS:ART.Volám sa Lucia Balalová a som absolventkou Konzervatória v Bratislave v odbore hra na fagot. V rámci VŠMU som sa podieľala na opernom projekte s orchestrom Slovenského Národného Divadla a účinkovala som aj s rôznymi zahraničným orchestrami. Som členkou komorného zoskupenia Trio di Trevi s ktorým mám za sebou desiatky úspešných výchovných koncertov na základných aj stredných školách v Bratislave a okolí. Okrem sólovej, komornej a orchestrálnej hry sa venujem aj učeniu hudobnej náuky a hry na flautu na SZUŠ Mierová v Ružinove. Ako profesionálna hudobníčka verím, že práve v dnešnej dobe je najdôležitejšie vzdelávať a prehlbovať vedomosti mladých ľudí, aby už v školskom veku nadobúdali estetické cítenie, aby sa naučili kriticky zmýšľať, nebáli sa klásť otázky a predovšetkým, aby sa naučili disciplíne a spolupráci, ktorú hudba neodkladne vyžaduje. Teším sa na spoluprácu s Vami aj s Vašimi deťmi.