NAŠE ÚSPECHY

Vedomostné úspechy: 

2022/2023

Biologická olympiáda

Okresné kolo

kategória C teoreticko-praktická časť

Eliana Blažičková, 8.B- 1. miesto

Adela Mendelová, 9.A - 2. miesto

kategória C  projektová časť

Kristina Gregorcová, 9.A - 1. miesto

Krajské Kolo

kategória C teoreticko - praktická časť

Eliana Blažičková, 8.B - úspešný riešiteľ

Kristina Gregorcová, 9.A - projektová časť - 3.miesto


2021/2022

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Okresné kolo
Hanka Pánisová, 9. A - 1. miesto, postup do krajského kola

2020/2021

Biologická olympiáda

kategória C

teoreticko-praktická časť - Ema Rozporková, 8.B - 3. miesto

Andrej Paulička, 9.A - 6. miesto, úspešný riešiteľ 

kategória D

teoreticko-praktická časť - Natália Náhlovská, 7.B - 2. miesto

Adela Mendelová, 7.A - 5. miesto - úspešná riešiteľka

projektová časť - Kristína Gregorcová, 7.A - 1. miesto s projektom Triedenie (bio)odpadu v dmácnostiachGeografická olympiáda

Okresné kolo 

v 5. ročníku 2. miesto - Nella Illešová 

 úspešní riešitelia - Michal Poliak a Martin Bednár 

 v 7. ročníku 3.miesto - Natália Náhlovská 

 úspešní riešitelia - Lucas Benkovský a Adam Hrnčár

 v 9. ročníku 6. miesto - Diana Petríková 

 úspešní riešitelia - Pavol Ruža a Nina Smorádková


Dejepisná olympiáda

Okresné kolo kategória C:

Viktória Zara Švejnová 2. miesto 

Okresné kolo kategória F:

Sara Ashcroft 2.miesto

Krajské kolo:

Adela Mendelová 2. miesto

2019/2020

Biologická olympiáda

Okresné kolo kategória C:

teoreticko-praktická časť
- Nina Smorádková 1. miesto
- Andrej Paulička 4. miesto projektová časť
- Alena Medžová 1. miesto

Krajské kolo:

Alena Medžová 1. miesto projektovej časti

Celoštátne kolo:

Alena Medžová 11 miesto v projektovej časti.

Športové

2018/2019

Ružinovská športová liga Vybíjaná, mladšie žiačky 1. miesto

Florbal mladší aj starší žiaci 1. miesto

Florbal mladšie žiačky 2. miesto

Florbal staršie žiačky 3. miesto

Futbal mladší a starší žiaci 2. miesto

Basketbal starší žiaci 2. miesto

Atletika mladšie a staršie žiačky 2. miesto

Celkový víťaz RŠLŽ 1. miesto

Okresné kolo vybíjaná 1. miesto

Krajské kolo vybíjaná 2. miesto

1. miesto celkový víťaz RŠLŽ - Fotogaléria

2. miesto v KK vo vybíjanej - Fotogaléria