NAŠE ÚSPECHY

Vedomostné úspechy:

V rámci hodín nemeckého jazyka sa naši žiaci zapojili do celoslovenskej súťaže organizovanej vydavateľstvom Hueber. V širokej konkurencii základných i stredných škôl sme v kategórii Artefakt získali skvelé 1. a 2. miesto. Oceneným blahoželáme, ostatným účastníkom ďakujeme za reprezentáciu a všetkým prajeme veľa chuti do ďalších výziev! 


Vedomostné úspechy:

2021/2022

Športové

2018/2019

Ružinovská športová liga Vybíjaná, mladšie žiačky 1. miesto

Florbal mladší aj starší žiaci 1. miesto

Florbal mladšie žiačky 2. miesto

Florbal staršie žiačky 3. miesto

Futbal mladší a starší žiaci 2. miesto

Basketbal starší žiaci 2. miesto

Atletika mladšie a staršie žiačky 2. miesto

Celkový víťaz RŠLŽ 1. miesto

Okresné kolo vybíjaná 1. miesto

Krajské kolo vybíjaná 2. miesto

1. miesto celkový víťaz RŠLŽ - Fotogaléria

2. miesto v KK vo vybíjanej - Fotogaléria