Každoročne organizujeme pre našich žiakov množstvo akcií, zapájame sa do mnohých projektov, venujeme sa rôznym oblastiam záujmovej činnosti a snažíme sa o čo ich najlepšiu prezentáciu. 


Zápas Majstrovstiev Európy v hádzanej mužov 

V štvrtok 13.1.2022 sa boli naši minihádzanári spolu s pani vychovávateľkou B. Leškovou, ktorá krúžok vedie, pozrieť na úvodnom zápase Majstrovstiev Európy v hádzanej mužov, ktoré sa momentálne konajú v Bratislave. Deti si naplno užili atmosféru veľkého podujatia a parádne pofandili českému mužstvu, ktoré hralo proti Španielsku. Naši malí hádzanári sa už teraz tešia na ďalšie hádzanárske zážitky.


Potravinová pyramída

Žiaci 3.B sa po prebratí učiva o zdravej výžive realizovali vlastnými projektami Potravinovej pyramídy. Na hodine Prírodovedy si ich aj každý sám odprezentoval. Deťom sa páčilo, že do práce mohli zapojiť aj rodičov a tak vznikla krásna spolupráca. Odnášame si vedomosti čo a v akom množstve môže naše telo konzumovať, čo mu neškodí, ale naopak čo mu prospieva.

Takto oslávila príchod Mikuláša trieda lienok - 2.A.


"Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok" 

"Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok" prináša mnohým seniorom úsmev na tvári. Aj trieda 5.A sa rozhodla prispieť a spoločnými silami vytvorili 14 krabičiek plných lásky.
Ďakujem rodičom za ochotu, deťom za nadšenie a radosť s akou pripravovali tieto škatule.
Triedna učiteľka M. Dopaterová 


Mikuláš v ŠKD


Betlehem v našej škole 


"S ekológiou sme si sadli"

Naša škola sa zapojila do projektu 365 banky v ktorom súťažíme o lavičky z recyklovaného plastu. Upratovania pred budovami Ministerstva hospodárstva SR sa 15.11.2021 zúčastnilo 18 piatakov a vyzbierali 1 vrece odpadu, z ktorého sme následne vytriedili 1/2 vreca plastov. Okolie školy však upratujeme priebežne, zapojení sú všetci žiaci. Týždenne tak vyzbierame 1 vrece plastového odpadu. Zbierame a triedime odpadky okolo vonkajších ihrísk, v triedach aj na chodbách.

Erika Piovarčiová

Krúžok "Skús, skúmaj, spoznávaj" 26.10.2021

Na krúžku sme v tento deň pozorovali machy. Pod mikroskopom sme v palístkoch zbadali malú "húseničku", ktorú sme aj vďaka modernému mikroskopu zachytili na video. Podaril sa nám parádny kúsok, našli sme pomalky. Patria medzi biologických rekordérov živočíšnej ríše schopných prekonať extrémne podmienky - chlad, teplo, tlak, žiarenie a dokonca aj vákuum. Japonským mikrobiológom sa podarilo oživiť pomalky viac ako 30 rokov uväznené v ľade.

Sú to drobné živočíchy dorastajúce do dĺžky 1mm. Pomalky, nazývané aj tardigrady, alebo "vodné medvede" (Hypsibius dujardini) majú osem panôžok zakončených pazúrikmi a v papuli ostré tŕne, ktorými prepichujú bunečné membrány rastlín. Živia sa vysávaním rastlinných buniek. Na machu sa jej očividne páčilo.

Škoda, že sme si nevšimli a nezmenili dátum na zázname.

Členovia krúžku "Skús, skúmaj, spoznávaj"

Otváranie nových ihrísk v areáli školy

Po úspešnom dokončení všetkých prác súvisiacich s bezpečným osadením cvičebných prvkov sme 03.11.2021 za účasti poslancov MČ Ružinov, predsedov OZ a ZRPŠ slávnostne otvorili novo vybudované ihriská pre žiakov našej školy a komunitu Ružinovčanov. Vybudovali sme pomocou združeného financovania detské ihrisko pre mladších žiakov (OZ, ZRPŠ), outdoorové ihrisko pre starších žiakov (OZ, nadácia Ekopolis, Slovnaft a. s.) a zrevitalizovali beach volejbalové ihrisko (OZ, MČ Ružinov). Veríme, že aj tieto nové športoviská spríjemnia deťom pobyt na školskom dvore a pomôžu pri zvyšovaní ich fyzickej kondícii.

M. Koplíková

Dobré jablká v sadoch v Miloslavove 

Naša 3.B sa v pondelok 8.11. zúčastnila akcie Dobré jablká v sadoch v Miloslavove. Na exkurzii sa deti dozvedeli nové informácie o tom, ako sa jabĺčka pestujú, zbierajú a následne skladujú. Taktiež o odrodách jabĺk, ktoré v týchto sadoch rastú a niektoré z nich, mali deti možnosť aj ochutnať. A nakoniec dostali všetky deti chutnú výslužku v podobe sladkých jabĺčok.

Návšteva knižnice

V našej základnej škole sa snažíme v rámci výchovno - vzdelávacej činnosti o to, aby deti získali pozitívny vzťah k čítaniu a ku knihám ako takým. Aby sme u detí rozvíjali pozitívny vzťah ku knihám, motivujem ich aj tým spôsobom, že deti navštevujú aj školskú knižnicu. Tu majú deti možnosť sa dozvedieť, že knihy sa dajú kúpiť ale aj požičať. Pani knihovníčka im vysvetlila, že požičiavanie kníh má svoje pravidlá a ako treba s knihami zaobchádzať. Deti si tiež pozreli, aké knihy sa v knižnici nachádzajú. Veríme, že týmto spôsobom si deti vytvoria pozitívny vzťah ku knihám, ktorý im vydrží až do dospelosti.


                           Európsky týždeň športu 2021

V rámci kampane a napriek všetkým okolnostiam aj tento školský rok sme sa v termíne 23. - 30. septembra zapojili už po 7x do projektu ETŠ, ktorá je iniciatívou Európskej komisie. Hlavnou témou kampane je nabádať k pohybu a zdravému životnému štýlu celoročne.

Tento rok sa učitelia TŠV opäť rozhodli v rámci ETŠ pokračovať dostupným športom a hlavne bezpečnou alternatívou vzhľadom na trvajúcu pandémiu - cyklistikou, ktorá spája zlepšovanie fyzickej kondície s relaxáciou a poznávaním. Na bicykli 8 tried (5.A, 5.C, 7.B, 7.C, 8.B, 8.C, 9.A, 9.B) vyrazilo do neprebádaných miest, spoznávať okolitú krajinu, uvedomujúc si, že šliapaním do pedálov si nielen zlepšia kondíciu, ale aj dbajú na zdravú psychohygienu. Na cyklovýlete - Za mlákami k Jaroveckým a Rusovským ramenám sa zúčastnilo 141 žiakov.

TRASA (35 km) - ZŠ Mierová - Prístavný most - Jarovecké rameno - Veľký Zemník - Rusovské rameno - Rusovské jazero a späť.

Tento nenáročný okruh vedie po Petržalskej hrádzi k Jaroveckému ramenu až k Veľkému Zemníku. Tu sa cyklisti dozvedeli , že vodná plocha slúži ako areál rýchlostnej kanoistiky a veslovania, kde sa konajú mnohé súťaže vodných športov. Cyklovýlet pokračoval okolo celej vodnej plochy Veľký Zemník, ktorá sa nachádza na pravom brehu Dunaja. Pokračovali sme k obľúbenému rekreačnému miestu bratislavčanov - Rusovskému jazeru. V peknom prostredí lužných lesov na okraji mestskej časti BA - Rusovce, pri jazere so štrkopieskovým dnom a čistou vodou, sme sa zastavili, občerstvili a osviežili.

Cestu naspäť sme zvládli bez väčších prestávok.

Ani tentokrát cyklovýlety neboli len o cyklistike. Netradičnú formu telesnej výchovy sme prepojili s hodinou geografie a biológie.

Bez zranení, s dobrou náladou sme sa zo všetkých cyklovýletov vrátili unavení, ale nadmieru spokojní domov.

M. Sťahuliaková  


ETŠ cyklovýlet 5.A. 5.C


ETŠ cyklovýlet 7.B, 7.C


ETŠ cyklovýlet 8.B,8.C


ETŠ cyklovýlet 9A,9.B


Naša škola je víťazom okresného kola Jazykového WocaBee šampionátu!

Žiaci triedy English 7C získali prvenstvo v precvičovaní slovnej zásoby v okresnom kole súťaže a postupujú do krajského kola.

V októbri sa žiaci našej školy zapojili do Jazykového WocaBee šampionátu.
Jedná sa o tretí ročník súťaže v učení slovíčok cudzieho jazyka, v ktorom medzi sebou súperia študenti
všetkých cudzích jazykov od základných škôl až po gymnáziá, a to nielen na
Slovensku, ale aj v susednej Českej republike.
Šampionát prebieha výhradne online, v inovatívnej aplikácii na učenie cudzích slovíčok s názvom WocaBee.
Celkovo sa do súťaže zapojilo celkovo takmer 60 000 žiakov.
V našom okrese sa najusilovnejšími žiakmi stali žiaci našej školy, gratulujeme triede: English 7C,
ktorú vedú p. uč. Glesková a Mitro. Žiaci získali prvenstvo vďaka tomu, že v súťažnom období 20.10. - 29.10.2021
nahrali denne v priemere 877 bodov (tzv. WocaPoints) na žiaka.
Žiaci v aplikácii získavajú body iba za správne odpovede pri precvičovaní slovíčok.
Vďaka tomu, že podali skvelý výkon, sa stali okresnými WocaBee šampiónmi a zaslúžene postupujú do krajského kola,
ktoré začína 3.11. a končí 12.11.2021.
Držme našim žiakom palce, aby boli úspešní aj naďalej a prebojovali sa svojou usilovnosťou
až do česko-slovenského finále Jazykového WocaBee šampionátu.


Teplakovy deň

Posledný deň pred prázdninami sme sa chceli naladiť na domácu pohodu a do školy sme prišli v teplákoch. Mnohí z nás sme sa doslovne cítili ako doma. Žiaci 4.B si na prvej hodine spravili aj spoločné raňajky a pri rozprávke si pochutnali na svojich kulinárskych výtvoroch.


Projektové vyučovanie v 4.B

Všetci dobre vieme, že učenie v škole nie je iba o písaní si poznámok a sedení v lavici. Žiaci 4.B si vyskúšali, čo všetko obnáša tímová práca. Na hodine Prírodovedy dostali za úlohu vymyslieť projekt o Vesmíre. Jednotlivé tímy si mali rozdeliť povinnosti a výsledný projekt odprezentovať na hodine.

Všetky projekty boli nádherné a tešíme sa, že nám skrášľujú triedu.

Mgr. Simona Mišenčíková


Daruj škole knihu 

V pondelok 25.10. sme si pripomenuli Medzinárodný deň školských knižníc. Na našej škole celý minulý týždeň prebiehala akcia "Daruj škole knihu". Žiaci cez týždeň usilovne nosili knihy do školy. Vyzbieralo sa neuveriteľných 219 kníh!

Všetkým, ktorí obohatili našu knižnicu na chodbe ďakujeme ! 


Halloweenske dni na škole

Predprázdninové dni sme si spoločne spríjemnili jesennou výzdobou na hornej chodbe. Naši žiaci počas uplynulého víkendu vyrezali tekvice a v pondelok ráno ich priniesli do školy. Tieto krásne, no zároveň hrôzostrašné príšerky obdivoval každý, kto prešiel okolo.

Členovia Žiackej školskej rady zorganizovali súťaž o najkrajšiu tekvicu. Tých bolo až 88, preto nebolo vôbec jednoduché vybrať tri najkrajšie. S touto úlohou sa popasovala naša hodnotiaca komisia, ktorú tvorili učitelia z prvého aj druhého stupňa.

Prvé miesto vyhrala Lara Herberger zo 4.A, druhé miesto patrí Simonovi Syvulkovi z 2.B a tretie miesto získala Tamara Tvrdoňová z 1.A.

Všetci zúčastnení si domov odniesli sladkú odmenu.

Mgr. Simona Mišenčíková


Deň jablka

V prváckej triede u Včielok sme sa pred prázdninami zamerali na prevenciu proti vírusom a chorobám.
Mali sme deň zdravej desiatej, pitia čistej vody, ďalej ,,Deň jablka,,.
Robili sme rôzne aktivity a hry.
Porozprávali sme sa aj o tom, aký je dôležitý pohyb, správne stravovanie.
Venovali sme sa aj téme: ,, Neplytvať jedlom,,....
Užili sme si to v rámci našej triedy.
Mgr. Silvia Romanová, 1.A 


Návšteva Nitrianskeho hradu 

V štvrtok, 21.10.2021 sa žiaci 9.B a 8.C triedy vybrali preskúmať históriu a zaujímavosti Nitrianskeho hradu. Pani sprievodkyňa nám predstavila históriu Nitrianskeho kniežatstva ako aj kultúrny a historický prínos Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu.  Žiaci sa dozvedeli množstvo zaujímavosti o živote Solúnskych bratov, o ich misií na Veľkej Morave a histórií hradu.


Župné školy na Nivách 

Podávanie prihlášok na stredné školy sa blíži, a preto sme využili možnosť  žiakom spoznať takmer všetky stredné školy v regióne na jednom mieste a uľahčiť im výber budúceho povolania či smerovania vzdelávania. 

Návšteva SPŠE Hálova, Bratislava

12.10.2021 sme sa zúčastnili na slávnostnom otváraní dvoch jedinečných, technológiami nabitých priestorov (Acer SHOWROOM a Kompetenčný LAB), určených jednak pre žiakov danej priemyslovky a čiastočne, ako pilotný projekt, aj pre žiakov základných škôl, ktorým moderné technológie učarovali. Naše žiačky Veronika Križanová a Jennifer Mary Hillová, ktorých víťazné projekty boli do realizácie učební zakomponované, slávnostne prestrihli pásku.

Tieto nové priestory žiaci našej školy budú využívať:

- návštevami vyučovacích hodín (tvorba aplikácii, programovanie, robotika, Audio-video, ...)

- v rámci pre našu školu vytvoreného projektu - žiaci sa môžu po vyučovaní zúčastňovať krúžku (budú sa učiť programovanie, robotiku, vývoj aplikácii, jemnú motoriku v rámci stavania lega a spájanie s robotikou - vyučovať bude zadarmo pán z praxe).

Aj takýmito zaujímavými aktivitami prepojenými s praxou môžeme pomôcť žiakom pri rozhodovaní, kam po skončení základnej školy.

Ing. Marián Marton

https://spsehalova.sk/

Kompetenčný LAB, kam by mohli chodiť zadarmo aj naši žiaci.  


 ,,Gumíci,, - Pomoc pri záchrane niektorých ohrozených druhov zvierat.

Naši prváci a druháci sa zapojili a zúčastnili zaujímavého projektu ,,Gumíci,, - Pomoc pri záchrane niektorých ohrozených druhov zvierat. ( klokan, koala, slon indický, včela, jež ...) Je ich dvanásť na celom svete. Každá trieda v rámci jednej vyučovacej hodiny sa naučila veľa zaujímavých informácií o týchto ohrozených druhoch. Pani lektorka využila techniku, mala makety zvierat, deti zahrali hru. Dostali darčeky, bližšie info k projektu a pomoci nájdete v nákupnom centre Avion. Projekt trvá až do polovice novembra. 

Mgr. Silvia Romanová


Ostatné dva víkendy sa dali dokopy správne partie utvorené z našich rodičov a kolegov, aby venovali svoj čas a energiu na skrášlenie okolia školy, konkrétne na premaľovanie už vyblednutého a časom poznačeného starého náteru plota okolo areálu. Počasie nám prialo a rodičovský teambuilding splnil svoj účel - aj sme urobili kus kvalitnej práce, aj sme sa porozprávali a bližšie sa spoznali. Ešte raz všetkým zúčastneným ĎAKUJEME.

Ak by ešte niekto chcel škole pomôcť, začiatkom novembra chystáme jesennú brigádu na hrabanie lístia v školskom areáli, zlikvidovanie starého nábytku z pivničných priestorov a rozvoz starého piesku pri beach volejbalovom ihrisku. Na jar plánujeme domaľovanie plota z Mierovej ulice. Tešíme sa na vás, všetko opäť včas ohlásime.

M. Koplíková


Privítanie prváčikov


Návšteva múzea židovskej kultúry

Dňa 24.09.2021 a 27.09.2021 sa žiaci 7.B a 9.B triedy vybrali spoznávať a skúmať históriu, pôvod, náboženstvo ale aj každodenný spôsob života  Židov. Poslaním múzea je uchovávať a propagovať židovskú kultúru a umenie na Slovensku. 


Útek 8.B za vodou.


Ukončenie základnej školy 9.A a 9.B športom.

Dňa 29.6.2021 deviataci spolu s pani učiteľkou Sťahuliakovou zorganizovali turnaj v netradičnej kolektívnej hre ,, RINGO " kde vyzvali učiteľov, aby ich aspoň v tento deň mohli poraziť. Tvrdo a poctivo každý deň trénovali a vytrénovaní s dohodnutou taktikou sa postavili proti učiteľom.

Atmosféra bola vynikajúca, deti sa tešili, zabávali, bojovali a dobrá nálada sa niesla celým areálom.

Mladšie ročníky povzbudzovali samozrejme svojich starších spolužiakov - deviatakov - na lavičkách a sem tam bol počuť ľahký, tichý pokrik proti učiteľom, čo v tento deň samozrejme učitelia odignorovali a dopriali deťom spolupatričnosť. J

Počasie nám prialo a triedna pani učiteľka 9.B Vlasta Glesková, síce s trémou, ale bojovne naladená nastúpila v tento deň ako súper proti svojej triede a hájila farby učiteľov. Za to ju deti na konci turnaja odmenili kýblom plným studenej vody, ktorý na ňu po skončení s potešením vyliali. Pani učiteľka toto gesto prijala s úsmevom.J

Turnaj pani učiteľka Sťahuliaková ukončila vyhodnotením a letnými cenami. Všetci sme odchádzali z akcie spokojní a ôsmaci sa už tešia, že o rok sa budú takto lúčiť so základnou školou aj oni.

Neostáva nám po tejto skvelej akcii nič iné, ako ju zaradiť do nášho júnového programu a učitelia trénujme! J


Netradičná forma TŠV, BIKE TŠV 2020/21 (jarná časť)

Na projekte "Cyklistikou proti COVID 19 - BIKE TŠV 2020/21" - organizovanú s jednotlivými triedami po ročníkoch, zameranú na rozvoj cyklistických schopností s rekreačným, športovým, turistickým a dopravným zameraním sme pokračovali aj v jarnej časti, v termíne od 17.06 - 23.06 2021. Na cyklovýlete - Za pevnosťami do Pečnianskeho lesa sa zúčastnili triedy - 6.A, 7.A, 7.C, 8.A, 8.B .

TRASA (35 km) - ZŠ Mierová - Prístavný most - most Lafranconi - Jelení háj - hraničné kamene - Bunkre B-S-1,2,3,4 - Pečniansky les (Pečňa) - Vodárenské múzeum a späť.

Tento nenáročný okruh vedie do lokality Jelení háj na ľavom brehu Dunaja, ktorý sa nachádza v západnej časti Pečnianskeho lesa, medzi vyústením mosta Lafranconi a štátnou hranicou s Rakúskom. Cestou sme sa zastavili a oddýchli na malebných štrkových plážach pri Dunaji a zároveň bola možnosť si prezrieť bunkre postavené v medzivojnovom období. Náučné tabule poskytovali žiakom informácie práva k tomuto opevneniu a tiež k železnej opone - ochrane štátnej hranice v období socializmu, v rokoch1948 - 1989.

Ďalšie dva betónové bunkre sme našli v lese, ktoré boli postaveného tesne predtým než Hitler začal 2. svetovú vojnu.

Cestou naspäť sme sa zastavili vo Vodárenskom múzeu, kde sa žiaci dozvedeli zaujímavé informácie nielen o vzniku vodárenstva v BA, ale aj o procesoch, ktoré stoja za dodávkami pitnej vody.

Ani tentokrát cyklovýlet nebolo len o cyklistike. Netradičnú formu telesnej výchovy sme prepojili s hodinou dejepisu a techniky.

Bez zranení, s dobrou náladou sme sa zo všetkých cyklovýletov vrátili unavení ale nadmieru spokojní domov.

M. Sťahuliaková 


Výlet 3.C do Piešťan na konci školského roka


Ráno sme vyrazili o 8.00 hod. z Bratislavy do Piešťan a deti sa veľmi tešili, len čo sme vstúpili do autobusu spievali. V Piešťanoch sme navštívili Balneologické múzeum, kde pani sprievodkyňa deťom priblížila vznik liečivých prameňov, vysvetlila a ukázala deťom zakladateľa piešťanských kúpeľov, chalúpku, ako kedysi ľudia žili, ako sa obliekali, pozreli si kly mamuta, ...

Deti nasávali všetky informácie so záujmom, kládli otázky a diskutovali s pani sprievodkyňou o všetkom, čo ich zaujímalo. Navštívili sme Kolonádny most, prečítali latinský názov pri vstupe a odchode z kúpeľného ostrova a využili znalosti, čo sa naučili pri výklade v múzeuJ

Samozrejme sme využili aj striekajúcu fontánu, kde deti šantili a využívali miestnu atrakciu a so zmrzlinou v ruke sme smerovali k ukončeniu vyletu nákupom v hračkárstveJ

Spokojní, že videli, naučili sa a nakúpili a samozrejme na mamu a babku nezabudliJ, sme sa vracali späť domov.

Triedna učiteľka 3.C - Darina Chaternuchová 


Výlet Včielok 

Plánovaný výlet Včielok z prvého ročníka bol úspešný, zavítali sme do malebnej dedinky Prietrž na Záhorí, kde sa nachádza zaujímavá, malá ručná výroba papiera.
Naši drobci mali neskutočný zážitok, pretože sa dozvedeli
veľa nových vecí o papierničke, výrobe papiera z bavlny....
Každý prváčik si vyrobil svoj krásny kvietkový papier.
Po exkurzii sme zavítali na chutný obedík a pokračovali ďalej smerom do Bratislavy.
Medzi zastávku sme mali v krásnej malej dedine Plavecký Mikuláš, ktorá vyhrala aj súťaž: ,, Naj dedina,, na Záhorí.
Prekvapenie pre deti bolo mini ihrisko a výborný nanuk.
Krásny výlet za nami.
Pozrite sa .
Mgr. Silvia Romanová 


Detí z 2.C triedy navštívili Knižnicu Ružinov na Miletičovej ulici. 

Bolo to skvelo prežité doobedie medzi knihami. Veľa sme sa dozvedeli, vieme, kde a ako sú v knižnici zoradené knihy, prečo musí byť v študovni ticho, ako si založiť preukaz do knižnice a či knižnica na noc ožíva životom literárnych postáv z kníh. Ďakujeme pracovníkom knižnice. 


Exkurzia na jahodovú plantáž do Dunajskej Lužnej

Nie je nič lepšie ako sa o rastlinách a plodoch učiť priamo v prírode. Triede 2.C vyšlo počasie a tak jahody boli červené a príjemne sladké:)


Hospodárske zvieratá a my v 2.C

V druhom ročníku sme sa učili o hospodárskych zvieratách a poľnohospodárskych plodinách. A tak sme ich navštívili na družstve. Videli sme kravy, ovce, zajace, prepelice a inú hydinu. Páčili sa nám aj pávy. Poznáme význam chovu zvierat a dôvody pestovania obilia, zeleniny, byliniek. Hodina sa vydarila. 


DEŇ DETÍ 1.6. 2021

Tento deň patril naozaj našim deťom z 1.C. Do školy si priniesli obľúbené hračky s ktorými sa hrali dopoludnia. Naobedovaní sme sa vybrali na Štrkovecké jazero. Natrafili sme na výbornú zmrzku a pokračovali v ústrety zážitkom. Zábavu sme si užili, tak ako sme chceli: preliezkami, šmýkačkami super pieskoviskom a hlavne tým, že sme boli SPOLU.

Ďakujeme za deň plný úsmevu a zábavy 

slečna vych. Danka a pani uč. Ľ. Šubová.  NAJ matematikár v 1.C

V našej triede sa dňa 2.6.2021 uskutočnila súťaž o NAJ.... a tento raz sme sa rozhodli súťažiť o NAJ MATEMATIKÁRA.

Deti počítali a počítali a tí najlepší vyhrali.

BlahoželámJ

tr. uč. Mgr. Ľ. Šubová


NAJ čitár/ka v 1.C

Sme síce prváci, no nie sme žiadni uleváci, čítanie nás veľmi baví...

V piatok 28.5.2021 sa v našej triede 1.C uskutočnila triedna súťaž o NAJ čitára/ku.

Pozvané boli tri porotkyne, ktoré deti hodnotili podľa najlepšieho svedomia a vedomia.

Detičky pochválili a ohodnotili.

Bola to výborná hodinka plná zábavy, odmien a hlavne čítania.

Tr. uč. Mgr. Šubová

 Pasovanie u Včielok

V 1.A bol piatok 21.máj trošku iný ako tie bežné.

Mali sme ho slávnostnejší, nakoľko sme skladali sľub za čitateľa/ čitateľku.

Preukázali sme svoje nadobudnuté vedomosti z celého roka, každá Včielka prečítala úryvok zo Šlabikára Včielky Maji, dala sľub a získala odmenu. P.učiteľka - ,, Šéfka úľa" odovzdala každej včielke zaslúženú odmenu: knižku, pamätný list a sladkosť.

Deti boli nadšené z akcie a môžu letieť z čitatľskými zručnosťami do druhej tiedy.

Posúďte vy.

Mgr.Silvia Romanová


Deň Zeme

22.04.2021 sme si pripomenuli Deň Zeme pestrými aktivitami. Deti v škole tvorili plagáty, riešili úlohy online testy, zapojili sa do interaktívnej hry "Pátranie po zelenej planéte" a súťaže tried, ktorú podporila Nadácia SZE. Cieľom bolo získať nové poznatky o ochrane životného prostredia. To svoje, v školskom areáli skrášlili obrazmi z prírodných materiálov Land Art.

Deti s ročníkov učiacich sa z domu sa pomocou dielu zo seriálu HiSTORY - Nečakané súvislosti dejín dozvedeli ako sa naša planéta zmenila za pár desaťročí a pomohli zlepšiť svoje životné prostredie aktivitami v prospech planéty - zbierali smeti, lepšie triedili odpad v domácnosti, zasadili rastlinu,...


Aktivity 1. stupňa - DEŇ ZEME

Cieľom oslavy DŇA ZEME na našej škole bolo upriamiť pozornosť detí na problémy životného prostredia. Deti by mali po absolvovaní vzdelávania vedieť o najvhodnejšom spôsobe dopravy do školy (pešo, na bicykli, kolobežke), pochopiť dôležitosť recyklácie, šetrenia zdrojov. Mali by vedieť prakticky uplatniť nadobudnuté zručnosti a vedomosti a prispieť tak k ochrane našej Zeme nie len v tento jeden deň.

  • Deň Zeme sme oslávili hraním interaktívnej spoločenskej hry
  • Kreslením plagátov na tému "Zdravá planéta Zem"
  • Využili sme prírodniny na tvorbu obrazcov v exteriéri školy tzv. Land Art
  • Zúčastňovali sme sa týždňového programu HURÁ DO ŠKOLY PO SVOJICH!

                                                                      -organizovaného eko agentúrou Daphne

  • Najmenší vyfarbovali maľovanky
  • Starší tvorili prezentácie na tému "Životné prostredie nám nie je ľahostajné"
  • Pozreli sme si aj krátke filmy festivalu EKO TOP FEST-online
  • Vyzbierali sme odpadky v okolí školy
  • Zasadili nové kvetiny

Ciele sme splnili, deň bol netradičný, naplnený pohybom vonku, pozeraním krátkych filmov a bohatou výtvarnou          tvorbou a starostlivosťou o okolie školy.

                                                                                                                               Mgr. Martina Vargová


Deň Zeme v 1.C

Deň Zeme oslavuje viac ako miliarda ľudí v 175 krajinách sveta. Deň Zeme sa tak stal sviatkom, ktorý slávia ľudia spoločne na celej planéte bez ohľadu na pôvod, vieru alebo národnosť.

22. apríl sme si uctili aj my 1.C. Veľa sme sa rozprávali, kreslili a tvorili. Veď sa pozrite...

Tr. uč. Mgr. Šubová


Hra pátranie po zelenej planéte 24.4. na DEŇ ZEME

Deň Zeme sme oslávili hraním interaktívnej spoločenskej hry, ktorú pripravilo eko centrum Elektrárne Piešťany. Vo vonkajšom prostredí školy sme hľadali zaujímavé informácie na tému ochrany životného prostredia. Cieľom tejto interaktívnej hry, ktorá spojila pobyt v prírode a využívanie tabletov na čítanie QR kódov, bolo vylúštiť heslo v hlavnej tajničke a pri troche šťastia získať jeden z eko darčekov od ZSE. Napríklad výlet priamo do elektrárne. Precvičili sme si aj prácu v tímoch. Ciele sme splnili, čakáme na výhruJ.

Žiaci 4.B a 2.C, Mgr. Bočková a Mgr. Vargová 


Aj deti sa môžu stať hrdinami a zachrániť život

Deti zo slovenských materských a základných škôl sa môžu zapojiť do celoeurópskej iniciatívy Hrdinovia FAST, ktorej cieľom je vzdelávať deti o príznakoch cievnej mozgovej príhody a naučiť ich zavolať prvú pomoc včas. Na Slovensku realizuje kampaň pacientska organizácia Sekunda pre život a záštitu nad týmto projektom preberalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu. Základné a materské školy, ale aj jednotlivci, sa môžu prihlásiť do bezplatného päťtýždňového vzdelávacieho programu Hrdinovia FAST cez oficiálnu webovú stránku https://bit.ly/hrdinovia_112.

Kampaň Hrdinovia FAST je určená pre deti vo veku od 5 do 9 rokov, ktoré sa môžu prostredníctvom zábavných a interaktívnych animovaných materiálov spolu pod vedením ich učiteľov alebo rodičov naučiť rozpoznávať základné príznaky cievnej mozgovej príhody a volať prvú pomoc.

Názov Hrdinovia FAST pochádza z anglickej skratky pre určenie príznakov cievnej mozgovej príhody kde F znamená tvár, A - končatina, S - reč, T - čas. Jeden zo štyroch ľudí prekoná v živote cievnu mozgovú príhodu. Celosvetovo ide o druhú hlavnú príčinu smrti a tretiu najčastejšiu príčinu zdravotného postihnutia.

Cievna mozgová príhoda sa však napriek tomu dá liečiť - ak zareagujeme včas. Ľudia, ktorí majú cievnu mozgovú príhodu, potrebujú čo najrýchlejší prístup k lekárskej zdravotnej starostlivosti.

Projekt Hrdinovia FAST sa zameriava na deti, ktoré so svojimi starými rodičmi trávia veľa voľného času, poznajú ich a v prípade mozgovej príhody by mali vedieť správne vyhodnotiť, že s ich starým rodičom niečo nie je v poriadku a jeho symptómy sa podobajú na cievnu mozgovú príhodu.

Učebné moduly kampane sa sústreďujú okolo animovaných postáv, starých rodičov a ich vnuka. Deti sa hravou formou učia o troch kľúčových príznakoch mŕtvice: ústnom kútiku, ktorý náhle padne na jednu stranu, ruke, ktorá náhle zoslabne alebo reči, keď človek zrazu nedokážu rozprávať - a tiež dôležitosti okamžitého privolania záchrannej služby.

Na pochopenie týchto príznakov a následnému privolaniu pomoci môže napomôcť aj animované video:   https://www.facebook.com/101271528594977/videos/2752459388304021 


Viete, ako koluje voda v prírode ?

Žiaci 5.A sa počas dištančnej výučby zmenili na bádateľov, aby v domácich podmienkach vytvorili funkčný model kolobehu vody. Potrebovali k tomu veľkú sklenenú misku (predstavuje oceán), malú misku alebo hrnček (predstavuje pevninu), potravinársku fóliu (predstavuje atmosféru), kocky ľadu (ochladzovanie v atmosfére) a horúcu vodu. Experimentom názorne dokázali plynulú výmenu medzi vodou v atmosfére, na súši, moriach a oceánoch.

Mgr. Simona Mišenčíková 


"Čítame radi" 

 Keď navštívite školskú knižnicu, môžu Vás zaujať nové knihy, ktoré boli zakúpené vďaka projektu "Čítame radi". Túto výzvu vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) v spolupráci so Združením vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky. Väčšinou sme zakúpili novú literatúru pre deti, mládež, ale aj odbornú literatúru pre potreby školy


PROJEKT ĽUDSKÉ TELO

Prvouku a prírodovedu učíme prakticky. Deti 2.C sa rozdelili na skupiny. Cieľom bolo zložiť ľudskú kostru z materiálu na recyklovanie - roliek. Každá skupina mala kostru inú a originálnu. Svoj výsledok sme porovnali s obrázkami skutočnej kostry.


ROZPÚŠŤANIE LÁTOK

Prvouku a prírodovedu učíme prakticky. Deti overovali, ktoré látky sa rozpúšťajú vo vode a ktoré nie.

Nasledovali preteky v rozpúšťaní soli.

Zistili sme, že najrýchlejšie sa soľ rozpustí pri miešaní lyžičkou.

Soľ znovu získame odparením vody.

Činnosť s pomôckami, pozorovanie, stanovenie predpokladov a ich overovanie deti baví.


Viac z tvorby nájdete:

Príchod Jari v 1.C

Končí zima, ide jar, slnko pekne svieti, a tak sme rozhodli vytiahnuť si farbičky a pritiahnuť zvieratká i deti.

Na online hodine výtvarnej výchovy sme vytvoril malé kuriatka, ktoré sa práve vykľuli z vajíčok a už sa tešia čo ich čaká...

Ide malé kuriatko
pozrieť sa na lúčku:
,,Podaj mi, ty , slniečko,
podaj mi, ty, rúčku!
S kvetinkami poď sa hrať,
jarné tance tancovať."

Tr. uč. Mgr. Šubová


                          Fotogaléria 


Jarné skrášľovanie interiéru a exteriéru školy

Počas prázdninového týždňa kolegovia našej školy edukačne vynovili schody vedúce do tried nálepkami. Areál školy prešiel tiež prvými jarnými úpravami. Všetci čakáme na reakcie žiakov, keď konečne prídu do školy.


           Fašiangy v 4.B

Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide,
kto nemá kožúška zima mu bude.

Ja nemám, ja nemám, len sa tak trasiem,
dajte mi slaninky, nak sa popasiem.

Fašiangy, Fašiangy, fašiangové časy,
jedni pijú, druhí jedia za stolom klobásy.


Viete, koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

Práve toľko, koľko sme ochotní do nej dať. Nezáleží koľko a za koľko, ale aby sme tým dokázali vyčariť úsmev na tvári osamelých seniorov. Táto celoslovenská výzva "Viete, koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?" funguje už tretí rok. Môže sa do nej zapojiť každý dobrý človek na Slovensku. Stačí naplniť škatuľu od topánok maličkosťami, ktoré môžu potešiť babičku alebo deduška v domove dôchodcov - niečo voňavé, niečo sladké či slané, niečo na čítanie či na zahriatie, niečo na pamiatku či ručne vyrobené... Darček od vás môže byť jediným darčekom, ktorý pod stromček dostanú.

Tento rok sme aj my chceli potešiť starkých, ktorí najmä v týchto časoch potrebujú lásku a pozornosť. Naši žiaci I.B a III.C triedy s ich pani vychovávateľkami a IV.A triedy s pani učiteľkou sa do tohto projektu radi zapojili. Zabavili sa balením škatúľ do vianočného papiera, výrobou vianočných ozdôb a písaním pozdravov pre neznámych starkých. Do škatúľ pribalili aj praktické veci - knihy, kozmetiku, sladkosti ... Aj takto, prostredníctvom zmysluplného projektu, sa deti učili nezištne pomáhať a intenzívne pocítili, že väčšiu radosť majú ľudia z darovania ako z dostávania.

Mgr. Mária Koplíková

Ďalšie informácie nájdete na https://www.kolkolasky.sk/.


Týždeň zdravej výživy 

  V našej škole sa uskutočnil týždeň zdravej výživy od 12.októbra do 16.októbra. Každý deň v rámci týždňa mal danú tému. 

/ Jedinečnosť, Šport a pohyb, zdravá výživa a pitný režim, ..../

Naša trieda sa tiež zapojila a to v rôzne dni, rôznymi aktivitami. Boli sme v rámci TSV na vychádzke a preliezkach v rámci témy Šport a pohyb. Ďalej sme robili výstavku ovocia a zeleniny, vyrobili sme na výtvarnej ,, Zdravý tanier...".

 Na Etike sme sa rozprávali , že každý z nás je jedinečný a urobili sme PL k danej téme.

Na Slovenskom jazyku sme pracovali s detským časopisom Vrabček, čítali príbeh ,, - Orechy,, ďalej príbeh ,, O jabĺčku".

Celý týždeň sme propagovali a nosili zdravú desiatu, pili čistú vodu. Rozprávali sa o svojom režime dňa, obľúbených športových aktivitách. Myslím, že sme mali zaujímavý týždeň.

Mgr. Silvia Romanová


Projekt 

"...ideme hrať ping - pong..."

  Stolný tenis má svoj Svetový deň. Oslavujeme ho po celom svete 6. apríla od roku 2015.Z dôvodu pandémie COVID - 19 sa na jar projekt musel prerušiť. Jesenný reštart Projektu "...ideme hrať ping - pong..." nám dovolil zapojiť sa už po šiesty krát, tentokrát v termíne od 05.10. - 09.10. 2020. Stolný tenis nie je kontaktný šport, preto sme projekt mohli na našej škole zrealizovať za prísnych hygienických opatrení vonku na školskom pozemku počas hodín telesnej výchovy, kde sa zapojili všetky triedy na druhom stupni. Súťažilo sa v dvojhrách, štvorhrách a deti si radi zahrali aj obľúbený "kolotoč". Víťazi boli odmenení tričkami, loptičkami a náramkami sprostredkovanými organizátormi súťaže. Tento projekt sa uskutočnil s podporou MŠ, vedy, výskumu a športu. Autorkou, organizátorkou a koordinátorkou projektu je Mgr. Alica Grofová-Chladeková, naša najúspešnejšia slovenská tenistka v histórii Slovenska. Jesenné slnečné počasie prialo a projekt žiakom spestril hodiny telesnej výchovy. 

Mgr. Monika Sťahuliaková


Súťaž KLOKAN 

Darčeky a diplomy za účasť v najväčšej medzinárodnej matematickej súťaži KLOKAN sú už odovzdané. Naši matematici sa z cien potešili. My im blahoželáme. 


Fotogaléria 

ZELENINOVÉ DNI V 2.C 

Najskôr sme si na potravinovej pyramíde vysvetlili dôležitosť ovocia a zeleniny v našom stravovaní. Doniesli sme si rôzne druhy zeleniny na výstavku. Vyrobili sme si k nim menovky jednotlivých druhov v slovenskom aj v anglickom jazyku. Pracovali sme so slovníkom a použili naše znalosti o abecede. V skupine sme hádali zeleninové hádanky a spoločne sme si prečítali zeleninový text z čítanky O mrkvičke. Deti vypracovali pracovné listy, uskutočnili sme prieskum, ktoré ovocie a zelenina sú obľúbené v našej triede, prieskum prebehol na vzorke 18 detí. Zistili sme, že našim deťom chútia najviac jahody, pomaranče a banány, zo zeleniny kukurica, mrkva a cibuľa. Zabavili sme sa osemsmerovkou. Potom sme formou prezentácií rozdelili zeleninu do skupín podľa časti, ktorú konzumujeme. Taktiež sme vyrábali výtvarné práce. Najviac nás však zaujal pokus s potravinárskym farbivom a čínskou kapustou - Prúdenie vody v rastlinách - FAREBNÁ KAPUSTA.

Mgr. Martina Vargová