Každoročne organizujeme pre našich žiakov množstvo akcií, zapájame sa do mnohých projektov, venujeme sa rôznym oblastiam záujmovej činnosti a snažíme sa o čo ich najlepšiu prezentáciu. 


1. deň v škole


Návšteva knižnice 

Vo štvrtok 7.9.2023 navštívili žiaci 6. ročníka zrekonštruovanú budovu Ústrednej knižnice Ružinov na Miletičovej ulici. Vo vynovených priestoroch získali praktické informácie o poskytovaných knižničných službách, zahrali sa spoločenské hry, posedeli na terase a mnohí využili príležitosť stať sa riadnymi členmi tejto ustanovizne. Cestou sa pristavili pri pamätnej tabuli Svetozára Miletiča, aby zistili, po kom je známa ružinovská ulica pomenovaná. 


Organizátor: ŠKP BA-Petrzalka, Termín: 16.6.2023. Chlapci zo 7.B získali 2.miesto, chlapci z 8.B 4.miesto.


7.B - Viedeň

Prehliadka FLIP-u o finančnej gramotnosti detí. Garantom bola Nadácia Slovenskej sporiteľne. Viedeň 15.6.2023


Dominanty Prievozu školský fotoreportér


O pohár Trnávky (7.-9.roč.) 2.miesto


O pohár Trnávky (5.-6.roč.) 4.miesto


8.C - Terchová

V dňoch 18.6- 20.6 2023 sa 8.C s pani učiteľkou Kulíkovou a pani učiteľkou Gleskovou zúčastnila koncoročného výletu v Terchovej. Navštívili sme Oravský hrad.Ubytovanie v terchovskej drevenici,kde by sa páčilo aj Jánošíkovi bolo skvelé a benefitom bola výborná strava ako od babičky.Turistika s prehliadkou Šútovského vodopádu,pamätihodnosti Terchovej- rozhľadňa Terchovské ❤️a fotka so sochou Juraja Jánošíka bola perfektnou bodkou za našim výletom.


NÁVŠTEVA ARCHEOLOGICKÉHO MÚZEA SPOJENÁ S PREHLIADKOU HISTORICKEJ BRATISLAVY - 5.C NÁVŠTEVA ARCHEOLOGICKÉHO MÚZEA SPOJENÁ S PREHLIADKOU HISTORICKEJ BRATISLAVY —5.A 

 V rámci Kabinetnej zbierky evanjelického lýcea v Bratislave dnes žiaci spoznali rôzne typy obľúbených egyptských amuletov. Domov si odniesli dva pekné amulety s veľmi silnou ochrannou funkciou v podobe Hórovho oka a Skarabea. Žiaci sa dozvedeli veľa o Egyptskej kultúre, spôsobe života, náboženských predstavách, rituáloch, mumifikácii a posmrtných predstavách.
Mgr. Lukáš Horbaľ  


5.A, 5.B -Piešťany


"ČÍTAJME SI... 2023"

14. ročník podujatia "Čítajme si..." bol opäť výzvou pre nadšencov čítania (a priznajme, aj pre tých menej zanietených čitateľov:), prekonať počet zapojených detí do čitateľského maratónu v minulom roku. Linka detskej istoty organizuje túto krásnu a zmysluplnú akciu s hlavnou myšlienkou podporiť a zvýšiť záujem detí o čítanie kníh a tento rok ju podporila a prevzala záštitu aj prezidentka SR pani Zuzana Čaputová. V našej škole tento rok čítalo v triedach, v knižnici, seniorom, ...518 detí, na celom Slovensku to bolo 100 591 detí, čo je v oboch prípadoch viac, ako kedykoľvek doteraz. Naša škola bola tento rok aj vyžrebovaná – dostaneme knižné dary od vydavateľstva Slovart, ktorými rozšírime zbierku kníh v našej žiackej knižnici.

GRATULUJEME a ďakujeme všetkým deťom, ktorí čítali, čítajú a verím, že budú aj naďalej čítať.

M. Koplíková


4. D Švp - Bojnice 


S kamarátkou energiou pre deti a mládež.

Dňa 22.05.2023 sme mali výbornú akciu! V spolupráci so Slovenskou inovačnou energetickou agentúru (SIEA) sme v našej škole zorganizovali projekt S kamarátkou energiou pre deti a mládež. Náučno-zábavného podujatia s témou energia, zdroje energie a jej efektívne využitie sa zúčastnili žiaci 5.C, 6.A a 6.B triedy.

Žiaci zhrnuli svoju účasť a prínos podujatia aj takto:


Exkurzia – Včelárstvo Smolenice

Dňa 12.5.2023 sa II.B a II.C trieda sa zúčastnili exkurzie do včelárstva.

Cieľom bolo predstaviť deťom svet včiel očami včelárov. 

Objavili príbeh života včelích produktov. 

Od kvetov na lúke, cez obetavú prácu včeličiek, trpezlivú starostlivosť včelára, až po pohár na stole. 

V tvorivej dielni si vyrobili vlastnú sviečku z včelieho vosku.


V Bratislave, dňa 12.5.2023 Mgr. Ivana Gabovič


8. B navštívila hrad Devín


"Jarné upratovanie s Fusaklami".

V našej škole sa staráme o čistotu areálu všetci. Počas školského roka sa striedame po triedach v pravidelných týždňových intervaloch . Cestou do školy však viacerí musíme ísť okolo zanedbaných, opustených administratívnych budov. Tak sme sa rozhodli, že sa pri príležitosti Dňa Zeme zapojíme do výzvy Recyklohier "Jarné upratovanie s Fusaklami". Žiaci 6.B si priniesli rukavice a pustili sa do práce. Podarilo sa nám vyčistiť iba jeden schod od nánosov odpadkov, prachu a hliny, ale dalo nám to zabrať! A možno budeme mať šťastie a vyhráme Fusakle

Žiaci 6.B


KK 4.miesto Odznak všestrannosti


Zápis prvákov


Poď hrať ping-pong


Hviezdoslavov Kubín

Dňa 29. 3. sa uskutočnilo okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín v priestoroch ZŠ Železničná.

Našu školu reprezentovali žiačky: Tamarka Hamarová – III. C (1.kategória, prednes poézie)

Stelka Skorková – IV. A (1. kategória, prednes prózy)

Kristína Gregorcová – IX. A (3. kategória, prednes poézie)

Veľmi nás teší, že dievčatá nielen prezentovali našu školu a získali nové skúsenosti, ale aj ocenenie, ktoré získala Kristína – 2. miesto vo svojej kategórii! Blahoželáme!


Akcia: Poď na loď

Žiaci VI.C sa v stredu 8.2.2023 zúčastnili na podujatí, ktoré organizovalo Ministerstvom dopravy SR v spolupráci so slovenskými a zahraničnými lodnými spoločnosťami s cieľom zvýšiť záujem žiakov o štúdium na stredných odborných školách v odboroch vodnej dopravy a cestovného ruchu. Miesto konania bolo Osobný prístav v Bratislave na Fajnorovom nábreží a prehliadka troch výletných lodí so sprievodným programom. Postupne sme si mali možnosť prezrieť interiér lode Avalon, Harmónia a Viking. Sprievodcovia nám povedali veľa zujímavostí.


Biologická olympiáda

Dňa 14.02.2023 sa na našej škole konalo okresné kolo Biologickej olympiády kategórie C.

Pre žiakov bola pripravená zaujímavá úloha – separácia DNA banánu. Vďaka precíznej príprave organizátora súťažiaci úlohu hravo zvládli.


Návšteva pani spisovateľky - Lenky Vranovej

Minulý piatok mali naši druháci (II. B a II.C) milú návštevu - autorku knihy Miškine biele Vianoce, ktorú deti dostali na Vianoce.
Deti si pripravili veľa zaujímavých otázok a pani spisovateľka si pre deti taktiež prichystala otázky v podobe zábavného kvízu.
Už teraz sa tešíme na ďalšiu návštevu pani Vranovej a všetkým prajeme pekný víkend.

Hviezdoslavov Kubín

Dňa 8.3.2023 prebehlo na našej škole školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín v kategórii 2. až 4. ročník. Zúčastnilo sa ho 12 recitátorov – víťazov triednych kôl.

Porota: Mgr. Ivana Gabovič, Mgr. Libuša Gubančoková, Mgr. Ľubica Šubová, pani Eliška Sadíleková

Umiestnenie : Kategória poézia

  • miesto – Tamarka Hamarová III.C
  • miesto – Ninka Kaššayová IV.C
  • miesto – Lucasko Varsányi II.C

Kategória próza

  • miesto – Stelka Skorková IV.A
  • miesto – Alžbetka Jasaňová III.B
  • miesto – Tomáško Horeháj IV.A

Všetkým srdečne blahoželáme. Víťazi z jednotlivých kategórii nás budú reprezentovať v obvodnom kole dňa 29.3.2023 na Základnej škole Železničná.

Fotografie prikladám.

Mgr. Ivana Gabovič


Návšteva Prezidentského paláca

Dňa 9.3.2023 sa žiaci VI.A triedy vybrali na návštevu do Prezidentského paláca. Najskôr navštívili Prezidentskú záhradu a následne sa presunuli priamo do paláca, kde ich čakala p. sprievodkyňa. Zaujímavé informácie podané pútavou formou boli pre žiakov skvelým zážitkom. Na záver dostali aj malú odmenu na precvičenie pozornosti. (Ľavá a pravá strana nie sú rovnaké, je tam 10 rozdielov. Nájdete ich?)  


KOLO – Bratislavské centrum opätovného použitia

KOLO slúži ľuďom ako nástroj predchádzania vzniku odpadov v duchu hesla "Najlepší odpad je ten, ktorý nevznikne". Je to miesto, kde si každý môže nájsť to, čo práve potrebuje a kde každý môže odovzdať "prebytok" predmetov z domácnosti a naložiť tak s nimi zmysluplne a ekologicky. Je to tiež priestor, kde sa budú dať predmety opraviť, a tým sa predĺži ich život.

Kolo ponúka novinku v podobe: ZÁŽITKOVÝ PROGRAM PRE ŠKOLY – DAJME NÁPOJOVÉMU KARTÓNU DRUHÚ ŠANCU. Deti si prinesú 1 kus nápojového kartónu do dvojice – obal od mlieka, džúsu, kakaa a spoločne s lektorom si na vlastnej koži vyskúšajú ako sa recykluje. Súbežne spoločne vytvárajú pojmovú mapu recyklovania.

Prvé dve triedy – II.C a III.B trieda sa tejto akcie už zúčastnili.

Divadelné predstavenie "Cesta slovenskou históriou - Od Viedne k Štúrovcom"


Škaredé káčatko


V. C na výlete 

Dňa 14.2. 2023 sa žiaci V.C triedy vybrali do Múzea polície SR, kde si pozreli stálu expozíciu a vypočuli zaujímavý výklad. Čas v meste využili aj na hostoricko-vlastivednú prechádzku: pozreli si a niečo nové sa dozvedeli o Hodžovom námestí, Fontáne mieru, Prezidentskom paláci a jeho záhrade.


Slnečný deň - 5.A

Čo znamená pre človeka byť vnímaný ako odlišný? Aký je rozdiel medzi neprijatím odlišného človeka a šikanou? Má skupina, v ktorej dochádza k šikane, niektorý z jej členov alebo samotný odlišný člen možnosť nejakého riešenia?

Vďaka príbehu Margot z poviedky R. Bradburyho deti zistia, ako môžu aj drobné poznámky prerásť do šikany. Zažijú hraničné situácie postáv v príbehu, na základe tohto zážitku vyjadria svoj postoj k správaniu postáv i celkovej situácii. Uvedomia si tiež kontext vlastných skúseností a možnosť hľadať riešenia.

Mgr. Horbaľ


Zapojili sme sa aj my! Rekordných 32 806 žiakov sa zapojilo v tomto školskom roku do projektu Olympijský odznak všestrannosti (OLOV)

Slovenský olympíjsky a športový výbor v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vytvorilo projekt s cieľom podporiť učiteľov telesnej výchovy spopularizovať všestranný pohybový rozvoj detí na základných školách a motivivať žiakov k častejšiemu a pravidelnejšiemu pohybu, ktorý je nie len prospešný pre fyzické zdravie, ale zároveň aj pre mentálne dospievanie, kognitívne schopnosti a sociálne správanie. Do projektu boli zapojení žiaci 6., 7., 8. a 9. ročníkov, ktorí bojovali o umiestnenie a získavali body v šiestich disciplínach: člnkový beh 10x5m, výdrž v zhybe, vytrvalostný člnkový beh, ľah-sed, skok do diaľky znožmo z miesta a hod medicinbalom vpred. Na našej škole sa zapojilo 195 žiakov, pričom žiaci získali 3 zlaté odznaky (David Petrík; Sara Ashcroft a Kristýna Ožváthová), 30 strieborných oznakov a 39 bronzových odznakov. Všetci, ktorí sa zapojili do projektu OLOV získali certifikáty a žiaci, ktorí splnili podmienky získali jednu z úrovní odznakov. Pre žiakov sme týmto spôsobom vytvorili možnosť porovnávať svoje dosiahnuté výsledky aj v nasledujúcich ročníkoch a autonomitu vyvíjať svoje schopnosti v neustálom cykle sebazlepšovania sa, ktoré je dôležitejšie, ako porovnávanie sa s rovesníkmi.

 Mgr. Monika Sťahuliaková

Vianočné trhy


Korčuliarsky kurz

Všetkým prváčikom patrí veľká pochvala za zvládnutie tohto kurzu. Poďakovanie patrí milým trénerom, ktorí našich korčuliarov počas celého týždňa povzbudzovali a pomáhali im prekonať prvé prekážky na ľade.Anjelici 6.A


Mikuláš v ŠKD


Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

Milí rodičia, milé deti,

dovoľte nám poďakovať sa Vám za spoluprácu v tomto projekte. Spoločne sme vytvorili 136 krabičiek pre zbierku Koľko lásky, a zároveň sa nám podarilo vyčleniť aj 34 krabičiek pre OZ Vagus, ktoré sa venuje pomoci ľudom bez domova.

Milí rodičia, teší nás, že aj takýmto spôsobom učíme deti láske, úcte k starším. Toto gesto pomoci je pre deti silné aj z toho hľadiska, že vidia Vás, svojich rodičov, ako chcete pomôcť a robíte niekoho šťastnejším. Ste ich vzorom! :-)

Spolupráca nás veľmi teší a ďakujeme všetkým zúčastneným!

Za celú školu ďakuje M. Dopaterová


KYBERŠIKANA - interaktívna prednáška pre rodičov

Internet alebo online prostredie je dnes bežnou a samozrejmou súčasťou života mladých ľudí. Podľa výskumu z roku 2019 používajú na Slovensku už internet takmer všetky deti (96%) vo veku 9-17 rokov. Nakoľko dochádza k rozvoju neustále nových oblastí, stáva sa tak platformou, na ktorú odborníci nedokážu reagovať v takom rozsahu a rýchlosti, ako by bolo potrebné. Jedným z často diskutujúcich aspektov týkajúcich sa prostredia internetu a mladých ľudí, je kyberšikanovanie. Na základe názorov niektorých psychológov je kyberšikana závažným problémom internetovej doby. V tejto oblasti v rámci prevencie aj u nás v škole organizujeme rôzne prednášky a besedy pre žiakov. 22.11.2022 sme prednášku s touto tematikou zorganizovali aj pre rodičov žiakov. Pozvali sme odborníčku z OZ IPčko, ktoré je súčasťou Integrovaného záchranného systému, Asociácie liniek pomoci, Koalície pre deti Slovensko, Asociácie nízkoprahových programov pre deti a mládež a International Association for Suicide Prevention. Prednáška bola prezentovaná na vysokej úrovni a pre všetkých zúčastnených obohacujúca. Svedčí o tom aj spätná väzba od rodičov. Ďakujeme všetkým za bohatú účasť.

Mária Koplíková, zrš


Štyri ročné obdobia :)

Koncom minulého týždňa II.B

navštívila p. Eliška s programom "Štyri ročné obdobia".

Deti si hravou formou zopakovali ročné obdobia a spoločne vytvorili rituál, ako sa v prírode ročné obdobia striedajú.

Naši druháci si vyskúšali aké to je byť jedným ročným obdobím.

Už teraz sa tešíme na ďalšiu návštevu p. Elišky.


Starší čítajú mladším :)

Žiakov II.B minulý piatok navštívili žiaci z III.B, ktorí im ukázali aké dôležité je správne, rýchlo a najmä plynulo čítať.
Deťom sa rozprávka veľmi páčila a už teraz sa tešia na ďalšiu návštevu starších spolužiakov.
Aj takto budujeme pozitívny vzťah k čítaniu na prvom stupni.


Vesmírna výstava Cosmos

Naši štvrtáci zo 4.B a 4.C sa vo štvrtok 10.11. vybrali na krásnu náučnú výstavu Cosmos do Incheby, ktorá vznikla v spolupráci s NASA. Deti si doplnili svoje vedomosti z prírodovedy, keďže práve preberajú vesmír. Dozvedeli sa nové zaujímavé informácie o pilotovaných letoch do vesmíru od ich počiatkov až po súčasné aj plánované misie. Zoznámili sa s prvými vesmírnymi rokmi, najdôležitejšími miľníkmi dobývania vesmíru, o súperení Ruska a USA a taktiež videli mnoho zaujímavých exponátov, od skafandrov, cez časti vesmírnych lodí a vesmírnych staníc, až po vesmírne jedlo, ktoré jedávajú kozmonauti. Najviac deti zaujali ruský Sputnik, americká raketa Mercury, ruský Lunochod, obrovský model rakety Saturn a originál ruského Soyuzu. Výstavu si deti naplno užili a zažili najväčšie dobrodružstvo ľudstva na vlastnej koži.
Mgr. Barbora Lešková Mgr. Martina Vargová Janka Miklášová

Detský zvierací ombudsman

V novembri nás opäť navštívili členky s iniciatívy Zvieracieho ombudsmana. Tentokrát so žiakmi 6.A a 6.C besedovali o správnej starostlivosti o zvieratá, o zásadách chovu z morálneho a právneho hľadiska. Cieľom bolo prebudiť v deťoch empatiu a lásku k zvieratám. Motto besedy: Zviera je živý tvor, ktorý má city. Akcia prebiehala v príjemnej atmosfére, ktorá bola milo doplnená prítomnosťou živého psíka. Spoločne veríme, že toto vzdelávanie detí pomôže k zmierneniu zanedbávania a týrania zviera. Deti na pamiatku dostali diplomy a odznaky, ktoré im budú akciu pripomínať. Lektorkám ďakujeme.

08.11.2022


V stredu 9.novembra 2022 sa na našej škole uskutočnili dve zaujímavé prednášky pracovníkov štátnej ochrany prírody SR zo Správy CHKO Dunajské luhy.

Siedmaci sa dozvedeli čo je to CITES, ako je nebezpečné obchodovanie s ohrozenými druhmi, ktoré druhy sú najviac ohrozené, ale aj ako ľahko sa môžeme dostať do problémov pri kúpe suvenírov na dovolenke.

Deviataci sa dozvedeli viac o práci profesionálnych ochranárov ako sú zoológovia, botanici, dendrológovia či strážcovia prírody. V budúcnosti by už mali vedieť kto sa stará o hendikepované živočíchy a čo robiť ak také nájdeme v prírode.

Prednášajúcim ďakujeme.


Šľahačková princezná v divadle Nová scéna 

Žiaci 5. ročníka navštívili divadelné predstavenie Šľahačková princezná v divadle Nová scéna. 

ŠKD - Ples čarodejníc

Testovanie pohybových predpokladov 1. a 3. ročník

5.A - výsadba Krokusov

Projekt Krokus je určený pre jednotlivé triedy základných a stredných škôl a jeho cieľom je pripomienka približne jeden a pol milióna detí, ktoré sa stali obeťami holokaustu. Na počesť ich pamiatky žiaci a študenti sadia cibuľky žltých krokusov (do kvetináčov alebo priamo na školskom dvore), ktoré kvitnú približne v období Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu (27. január). Žltá farba kvetov symbolizuje Dávidovu hviezdu, ktorú boli (nielen) deti nútené počas obdobia nacistických perzekúcií nosiť. Hlavným cieľom projektu je upozorniť na nebezpečenstvo predsudkov, nenávisti, diskriminácie a prenasledovania na základe rasovej či náboženskej príslušnosti, a tým prispieť k prevencii xenofóbie, rasizmu a antisemitizmu.


ĎAKUJEME všetkým, ktorí sa nedali odradiť nie práve ideálnym počasím, a prišli v sobotu pomôcť pri skrášľovaní okolia našej školy. Tešíme sa aj z hojnej účasti detí v Jesenných dielničkách. A stihli sme s deťmi zachrániť aj ježka Ježura, ktorému sme našli dočasný domov za futbalovým ihriskom.
M. KoplíkováNávšteva planetária v Hlohovci, trieda 4.C


“Ako bývali Slovania”
tvorivá hodina v 4.C

Dobrý deň, tak dnes sme budovali osady Slovanov. Pozreli sme si aj prezentáciu o Slovanoch a 5 minút filmu Osada Havranu na priblíženie života. 

Učili sme sa aj prácu v skupine a svoju prácu v skupine vyhodnotiť. 

Mgr. Martina Vargová 
 


Navšteva MsU Ružinov

13.10.2022 sme my tretiaci boli na vlastivednej navšteve MsU Ružinov.

BIELA PASTELKA

Dňa 23.9.2022 prebehla na Slovensku zbierka pre ľudí so zrakovým postihnutím Biela pastelka, ktorej organizátorom je Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Jej výnos slúži na pomoc slabozrakým ľuďom začleniť sa do bežného života. Do zbierky sa zapojila aj naša škola. Počas vyučovacích hodín prebehli aktivity, pri ktorých si žiaci vyskúšali, aké náročné je robiť každodenné činnosti pre ľudí bez zraku.

Žiaci a učitelia našej školy prispeli sumou 689,96 €. Všetkým, ktorí sa zúčastnili zbierky ďakujeme!

Žiaci 5.C na výstave BAB - Bienále animácie Bratislava


5.A a 5.B na návšteve zámku Schloss Hof


Naši ôsmaci na Vedeckom veľtrhu


ŠvP (cyklistika, plávanie) Štúrovo 7.A, 7.B


Fotosúťaž ŠvP Štúrovo, 7.A,B


Príbeh výnimočnej kráľovnej. 

Svet obletela mimoriadne smutná správa. A to, že kráľovná Alžbeta II., ktorá bola najdlhšie vládnucim panovníkom britskej monarchie, zomrela. Na večnosť odišla vo veku 96 rokov s tým, že do poslednej chvíle si plnila svoje pracovné povinnosti. Dnešné hodiny dejepisu sme teda venovali jej pamiatke a žiakom sme priblížili životný príbeh tejto jedinečnej osobnosti.


Prvý deň v škole


Denný tábor - 6.7.2022 " Eko Park Piešťany " 


Denný tábor -4.7.2022 "Rafting, prvá pomoc"


Prvý deň prázdnin "3D LAND "


Vláčik "Prešporáčik" 1.A, 1.B, 1.C, 2.C

Rozlúčkový turnaj s deviatakmi v ringu


Zo Štúrova ako na skok do Ostrihomu a Visegrádu, fotosúťaž

ŠvP Štúrovo, 8.A, 8.B