Každoročne organizujeme pre našich žiakov množstvo akcií, zapájame sa do mnohých projektov, venujeme sa rôznym oblastiam záujmovej činnosti a snažíme sa o čo ich najlepšiu prezentáciu. 


Exkurzia na jahodovú plantáž do Dunajskej Lužnej

Nie je nič lepšie ako sa o rastlinách a plodoch učiť priamo v prírode. Triede 2.C vyšlo počasie a tak jahody boli červené a príjemne sladké:)


Hospodárske zvieratá a my v 2.C

V druhom ročníku sme sa učili o hospodárskych zvieratách a poľnohospodárskych plodinách. A tak sme ich navštívili na družstve. Videli sme kravy, ovce, zajace, prepelice a inú hydinu. Páčili sa nám aj pávy. Poznáme význam chovu zvierat a dôvody pestovania obilia, zeleniny, byliniek. Hodina sa vydarila. 


DEŇ DETÍ 1.6. 2021

Tento deň patril naozaj našim deťom z 1.C. Do školy si priniesli obľúbené hračky s ktorými sa hrali dopoludnia. Naobedovaní sme sa vybrali na Štrkovecké jazero. Natrafili sme na výbornú zmrzku a pokračovali v ústrety zážitkom. Zábavu sme si užili, tak ako sme chceli: preliezkami, šmýkačkami super pieskoviskom a hlavne tým, že sme boli SPOLU.

Ďakujeme za deň plný úsmevu a zábavy 

slečna vych. Danka a pani uč. Ľ. Šubová.  NAJ matematikár v 1.C

V našej triede sa dňa 2.6.2021 uskutočnila súťaž o NAJ.... a tento raz sme sa rozhodli súťažiť o NAJ MATEMATIKÁRA.

Deti počítali a počítali a tí najlepší vyhrali.

BlahoželámJ

tr. uč. Mgr. Ľ. Šubová


NAJ čitár/ka v 1.C

Sme síce prváci, no nie sme žiadni uleváci, čítanie nás veľmi baví...

V piatok 28.5.2021 sa v našej triede 1.C uskutočnila triedna súťaž o NAJ čitára/ku.

Pozvané boli tri porotkyne, ktoré deti hodnotili podľa najlepšieho svedomia a vedomia.

Detičky pochválili a ohodnotili.

Bola to výborná hodinka plná zábavy, odmien a hlavne čítania.

Tr. uč. Mgr. Šubová

 Pasovanie u Včielok

V 1.A bol piatok 21.máj trošku iný ako tie bežné.

Mali sme ho slávnostnejší, nakoľko sme skladali sľub za čitateľa/ čitateľku.

Preukázali sme svoje nadobudnuté vedomosti z celého roka, každá Včielka prečítala úryvok zo Šlabikára Včielky Maji, dala sľub a získala odmenu. P.učiteľka - ,, Šéfka úľa" odovzdala každej včielke zaslúženú odmenu: knižku, pamätný list a sladkosť.

Deti boli nadšené z akcie a môžu letieť z čitatľskými zručnosťami do druhej tiedy.

Posúďte vy.

Mgr.Silvia Romanová


Deň Zeme

22.04.2021 sme si pripomenuli Deň Zeme pestrými aktivitami. Deti v škole tvorili plagáty, riešili úlohy online testy, zapojili sa do interaktívnej hry "Pátranie po zelenej planéte" a súťaže tried, ktorú podporila Nadácia SZE. Cieľom bolo získať nové poznatky o ochrane životného prostredia. To svoje, v školskom areáli skrášlili obrazmi z prírodných materiálov Land Art.

Deti s ročníkov učiacich sa z domu sa pomocou dielu zo seriálu HiSTORY - Nečakané súvislosti dejín dozvedeli ako sa naša planéta zmenila za pár desaťročí a pomohli zlepšiť svoje životné prostredie aktivitami v prospech planéty - zbierali smeti, lepšie triedili odpad v domácnosti, zasadili rastlinu,...


Aktivity 1. stupňa - DEŇ ZEME

Cieľom oslavy DŇA ZEME na našej škole bolo upriamiť pozornosť detí na problémy životného prostredia. Deti by mali po absolvovaní vzdelávania vedieť o najvhodnejšom spôsobe dopravy do školy (pešo, na bicykli, kolobežke), pochopiť dôležitosť recyklácie, šetrenia zdrojov. Mali by vedieť prakticky uplatniť nadobudnuté zručnosti a vedomosti a prispieť tak k ochrane našej Zeme nie len v tento jeden deň.

  • Deň Zeme sme oslávili hraním interaktívnej spoločenskej hry
  • Kreslením plagátov na tému "Zdravá planéta Zem"
  • Využili sme prírodniny na tvorbu obrazcov v exteriéri školy tzv. Land Art
  • Zúčastňovali sme sa týždňového programu HURÁ DO ŠKOLY PO SVOJICH!

                                                                      -organizovaného eko agentúrou Daphne

  • Najmenší vyfarbovali maľovanky
  • Starší tvorili prezentácie na tému "Životné prostredie nám nie je ľahostajné"
  • Pozreli sme si aj krátke filmy festivalu EKO TOP FEST-online
  • Vyzbierali sme odpadky v okolí školy
  • Zasadili nové kvetiny

Ciele sme splnili, deň bol netradičný, naplnený pohybom vonku, pozeraním krátkych filmov a bohatou výtvarnou          tvorbou a starostlivosťou o okolie školy.

                                                                                                                               Mgr. Martina Vargová


Deň Zeme v 1.C

Deň Zeme oslavuje viac ako miliarda ľudí v 175 krajinách sveta. Deň Zeme sa tak stal sviatkom, ktorý slávia ľudia spoločne na celej planéte bez ohľadu na pôvod, vieru alebo národnosť.

22. apríl sme si uctili aj my 1.C. Veľa sme sa rozprávali, kreslili a tvorili. Veď sa pozrite...

Tr. uč. Mgr. Šubová


Hra pátranie po zelenej planéte 24.4. na DEŇ ZEME

Deň Zeme sme oslávili hraním interaktívnej spoločenskej hry, ktorú pripravilo eko centrum Elektrárne Piešťany. Vo vonkajšom prostredí školy sme hľadali zaujímavé informácie na tému ochrany životného prostredia. Cieľom tejto interaktívnej hry, ktorá spojila pobyt v prírode a využívanie tabletov na čítanie QR kódov, bolo vylúštiť heslo v hlavnej tajničke a pri troche šťastia získať jeden z eko darčekov od ZSE. Napríklad výlet priamo do elektrárne. Precvičili sme si aj prácu v tímoch. Ciele sme splnili, čakáme na výhruJ.

Žiaci 4.B a 2.C, Mgr. Bočková a Mgr. Vargová 


Aj deti sa môžu stať hrdinami a zachrániť život

Deti zo slovenských materských a základných škôl sa môžu zapojiť do celoeurópskej iniciatívy Hrdinovia FAST, ktorej cieľom je vzdelávať deti o príznakoch cievnej mozgovej príhody a naučiť ich zavolať prvú pomoc včas. Na Slovensku realizuje kampaň pacientska organizácia Sekunda pre život a záštitu nad týmto projektom preberalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu. Základné a materské školy, ale aj jednotlivci, sa môžu prihlásiť do bezplatného päťtýždňového vzdelávacieho programu Hrdinovia FAST cez oficiálnu webovú stránku https://bit.ly/hrdinovia_112.

Kampaň Hrdinovia FAST je určená pre deti vo veku od 5 do 9 rokov, ktoré sa môžu prostredníctvom zábavných a interaktívnych animovaných materiálov spolu pod vedením ich učiteľov alebo rodičov naučiť rozpoznávať základné príznaky cievnej mozgovej príhody a volať prvú pomoc.

Názov Hrdinovia FAST pochádza z anglickej skratky pre určenie príznakov cievnej mozgovej príhody kde F znamená tvár, A - končatina, S - reč, T - čas. Jeden zo štyroch ľudí prekoná v živote cievnu mozgovú príhodu. Celosvetovo ide o druhú hlavnú príčinu smrti a tretiu najčastejšiu príčinu zdravotného postihnutia.

Cievna mozgová príhoda sa však napriek tomu dá liečiť - ak zareagujeme včas. Ľudia, ktorí majú cievnu mozgovú príhodu, potrebujú čo najrýchlejší prístup k lekárskej zdravotnej starostlivosti.

Projekt Hrdinovia FAST sa zameriava na deti, ktoré so svojimi starými rodičmi trávia veľa voľného času, poznajú ich a v prípade mozgovej príhody by mali vedieť správne vyhodnotiť, že s ich starým rodičom niečo nie je v poriadku a jeho symptómy sa podobajú na cievnu mozgovú príhodu.

Učebné moduly kampane sa sústreďujú okolo animovaných postáv, starých rodičov a ich vnuka. Deti sa hravou formou učia o troch kľúčových príznakoch mŕtvice: ústnom kútiku, ktorý náhle padne na jednu stranu, ruke, ktorá náhle zoslabne alebo reči, keď človek zrazu nedokážu rozprávať - a tiež dôležitosti okamžitého privolania záchrannej služby.

Na pochopenie týchto príznakov a následnému privolaniu pomoci môže napomôcť aj animované video:   https://www.facebook.com/101271528594977/videos/2752459388304021 


Viete, ako koluje voda v prírode ?

Žiaci 5.A sa počas dištančnej výučby zmenili na bádateľov, aby v domácich podmienkach vytvorili funkčný model kolobehu vody. Potrebovali k tomu veľkú sklenenú misku (predstavuje oceán), malú misku alebo hrnček (predstavuje pevninu), potravinársku fóliu (predstavuje atmosféru), kocky ľadu (ochladzovanie v atmosfére) a horúcu vodu. Experimentom názorne dokázali plynulú výmenu medzi vodou v atmosfére, na súši, moriach a oceánoch.

Mgr. Simona Mišenčíková 


"Čítame radi" 

 Keď navštívite školskú knižnicu, môžu Vás zaujať nové knihy, ktoré boli zakúpené vďaka projektu "Čítame radi". Túto výzvu vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) v spolupráci so Združením vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky. Väčšinou sme zakúpili novú literatúru pre deti, mládež, ale aj odbornú literatúru pre potreby školy


PROJEKT ĽUDSKÉ TELO

Prvouku a prírodovedu učíme prakticky. Deti 2.C sa rozdelili na skupiny. Cieľom bolo zložiť ľudskú kostru z materiálu na recyklovanie - roliek. Každá skupina mala kostru inú a originálnu. Svoj výsledok sme porovnali s obrázkami skutočnej kostry.


ROZPÚŠŤANIE LÁTOK

Prvouku a prírodovedu učíme prakticky. Deti overovali, ktoré látky sa rozpúšťajú vo vode a ktoré nie.

Nasledovali preteky v rozpúšťaní soli.

Zistili sme, že najrýchlejšie sa soľ rozpustí pri miešaní lyžičkou.

Soľ znovu získame odparením vody.

Činnosť s pomôckami, pozorovanie, stanovenie predpokladov a ich overovanie deti baví.


Viac z tvorby nájdete:

Príchod Jari v 1.C

Končí zima, ide jar, slnko pekne svieti, a tak sme rozhodli vytiahnuť si farbičky a pritiahnuť zvieratká i deti.

Na online hodine výtvarnej výchovy sme vytvoril malé kuriatka, ktoré sa práve vykľuli z vajíčok a už sa tešia čo ich čaká...

Ide malé kuriatko
pozrieť sa na lúčku:
,,Podaj mi, ty , slniečko,
podaj mi, ty, rúčku!
S kvetinkami poď sa hrať,
jarné tance tancovať."

Tr. uč. Mgr. Šubová


                          Fotogaléria 


Jarné skrášľovanie interiéru a exteriéru školy

Počas prázdninového týždňa kolegovia našej školy edukačne vynovili schody vedúce do tried nálepkami. Areál školy prešiel tiež prvými jarnými úpravami. Všetci čakáme na reakcie žiakov, keď konečne prídu do školy.


           Fašiangy v 4.B

Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide,
kto nemá kožúška zima mu bude.

Ja nemám, ja nemám, len sa tak trasiem,
dajte mi slaninky, nak sa popasiem.

Fašiangy, Fašiangy, fašiangové časy,
jedni pijú, druhí jedia za stolom klobásy.


Viete, koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

Práve toľko, koľko sme ochotní do nej dať. Nezáleží koľko a za koľko, ale aby sme tým dokázali vyčariť úsmev na tvári osamelých seniorov. Táto celoslovenská výzva "Viete, koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?" funguje už tretí rok. Môže sa do nej zapojiť každý dobrý človek na Slovensku. Stačí naplniť škatuľu od topánok maličkosťami, ktoré môžu potešiť babičku alebo deduška v domove dôchodcov - niečo voňavé, niečo sladké či slané, niečo na čítanie či na zahriatie, niečo na pamiatku či ručne vyrobené... Darček od vás môže byť jediným darčekom, ktorý pod stromček dostanú.

Tento rok sme aj my chceli potešiť starkých, ktorí najmä v týchto časoch potrebujú lásku a pozornosť. Naši žiaci I.B a III.C triedy s ich pani vychovávateľkami a IV.A triedy s pani učiteľkou sa do tohto projektu radi zapojili. Zabavili sa balením škatúľ do vianočného papiera, výrobou vianočných ozdôb a písaním pozdravov pre neznámych starkých. Do škatúľ pribalili aj praktické veci - knihy, kozmetiku, sladkosti ... Aj takto, prostredníctvom zmysluplného projektu, sa deti učili nezištne pomáhať a intenzívne pocítili, že väčšiu radosť majú ľudia z darovania ako z dostávania.

Mgr. Mária Koplíková

Ďalšie informácie nájdete na https://www.kolkolasky.sk/.


Týždeň zdravej výživy 

  V našej škole sa uskutočnil týždeň zdravej výživy od 12.októbra do 16.októbra. Každý deň v rámci týždňa mal danú tému. 

/ Jedinečnosť, Šport a pohyb, zdravá výživa a pitný režim, ..../

Naša trieda sa tiež zapojila a to v rôzne dni, rôznymi aktivitami. Boli sme v rámci TSV na vychádzke a preliezkach v rámci témy Šport a pohyb. Ďalej sme robili výstavku ovocia a zeleniny, vyrobili sme na výtvarnej ,, Zdravý tanier...".

 Na Etike sme sa rozprávali , že každý z nás je jedinečný a urobili sme PL k danej téme.

Na Slovenskom jazyku sme pracovali s detským časopisom Vrabček, čítali príbeh ,, - Orechy,, ďalej príbeh ,, O jabĺčku".

Celý týždeň sme propagovali a nosili zdravú desiatu, pili čistú vodu. Rozprávali sa o svojom režime dňa, obľúbených športových aktivitách. Myslím, že sme mali zaujímavý týždeň.

Mgr. Silvia Romanová


Projekt 

"...ideme hrať ping - pong..."

  Stolný tenis má svoj Svetový deň. Oslavujeme ho po celom svete 6. apríla od roku 2015.Z dôvodu pandémie COVID - 19 sa na jar projekt musel prerušiť. Jesenný reštart Projektu "...ideme hrať ping - pong..." nám dovolil zapojiť sa už po šiesty krát, tentokrát v termíne od 05.10. - 09.10. 2020. Stolný tenis nie je kontaktný šport, preto sme projekt mohli na našej škole zrealizovať za prísnych hygienických opatrení vonku na školskom pozemku počas hodín telesnej výchovy, kde sa zapojili všetky triedy na druhom stupni. Súťažilo sa v dvojhrách, štvorhrách a deti si radi zahrali aj obľúbený "kolotoč". Víťazi boli odmenení tričkami, loptičkami a náramkami sprostredkovanými organizátormi súťaže. Tento projekt sa uskutočnil s podporou MŠ, vedy, výskumu a športu. Autorkou, organizátorkou a koordinátorkou projektu je Mgr. Alica Grofová-Chladeková, naša najúspešnejšia slovenská tenistka v histórii Slovenska. Jesenné slnečné počasie prialo a projekt žiakom spestril hodiny telesnej výchovy. 

Mgr. Monika Sťahuliaková


Súťaž KLOKAN 

Darčeky a diplomy za účasť v najväčšej medzinárodnej matematickej súťaži KLOKAN sú už odovzdané. Naši matematici sa z cien potešili. My im blahoželáme. 


Fotogaléria 

ZELENINOVÉ DNI V 2.C 

Najskôr sme si na potravinovej pyramíde vysvetlili dôležitosť ovocia a zeleniny v našom stravovaní. Doniesli sme si rôzne druhy zeleniny na výstavku. Vyrobili sme si k nim menovky jednotlivých druhov v slovenskom aj v anglickom jazyku. Pracovali sme so slovníkom a použili naše znalosti o abecede. V skupine sme hádali zeleninové hádanky a spoločne sme si prečítali zeleninový text z čítanky O mrkvičke. Deti vypracovali pracovné listy, uskutočnili sme prieskum, ktoré ovocie a zelenina sú obľúbené v našej triede, prieskum prebehol na vzorke 18 detí. Zistili sme, že našim deťom chútia najviac jahody, pomaranče a banány, zo zeleniny kukurica, mrkva a cibuľa. Zabavili sme sa osemsmerovkou. Potom sme formou prezentácií rozdelili zeleninu do skupín podľa časti, ktorú konzumujeme. Taktiež sme vyrábali výtvarné práce. Najviac nás však zaujal pokus s potravinárskym farbivom a čínskou kapustou - Prúdenie vody v rastlinách - FAREBNÁ KAPUSTA.

Mgr. Martina Vargová