Centrum poradenstva a prevencie Bratislava II

Tel.: + 421/2/43 63 25 88

CPP Bratislava II poskytuje bezplatné psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo, diagnostiku, terapiu a prevenciu deťom, rodičom a pedagógom.