ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA

Karolína Kostelníková 5.C
Eliana Blažíčková 6.B
Amélia Chylová 6.B
Daniel Malík 6.B
Nela Rozporková 6.C
Karolína Jusková 7.A
Nina Smorádková 9.A
Andrea Drahovská 9.B
Maximiliána Marta Janečková 9.B 


Predseda: Maximiliána Marta Janečková

Podpredseda: Nina Smorádková
Koordinátorka žiackej školskej rady: 
Mgr. Simona Mišenčíková

Aktivity ŽŠR

„Dávanie lásky je vzdelanie samo o sebe.“
„Dávanie lásky je vzdelanie samo o sebe.“

VALENTÍNSKA POŠTA

Každý z nás si želá, aby bol milovaný a šťastný. Šťastie sa často ukrýva práve v maličkostiach a láska má mnoho podôb. Či už ide o lásku rodičovskú, kamarátsku alebo lásku dvoch spriaznených duší, je to cit, ktorý je potrebné pestovať a starať sa oň ako o ružu - každý by mal starostlivo polievať svoju ružu, pretože inak uschne. A tak je to i s nami. Všetci občas potrebujeme počuť slová lásky. Preto Žiacka školská rada v spolupráci so žiačkami 9. ročníka pripravila pre žiakov našej školy Valentínsku poštu. Žiaci mohli prostredníctvom lístkov vyjadriť svoju lásku, náklonnosť, vďaku nielen svojim spolužiakom a kamarátom, ale aj vyučujúcim. Bolo vidieť, že lásky majú naši žiaci na rozdávanie, pretože pripravené škatule sa ich odkazmi veľmi rýchlo napĺňali a poštári mali čo robiť, aby ich v piatok, 14. februára, stihli všetky porozdávať. A hoci táto akcia súvisela so sviatkom zaľúbených, netreba zabúdať, že je pekné byť zamilovaný, je pekné dávať lásku a nestačí ju prejaviť iba jeden deň v roku, ľúbiť by sme mali.