ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA

Členovia žiackej školskej rady v školskom roku 2021/2022

Predseda:

Laura Listoferová

Podpredseda:Koordinátorky:

Mgr. Simona Mišenčíková

Mgr. Mária Salome Mitro  

Tereza Bániková

Juraj Jonis

Tamara Ozajová

Matia Rusnák

Matúš Petrjánoš

Lea Summerlingová

Tereza Bániková

Karolína Kostelníková

Lucia Galová

Amelia Chylová

Nela Rozporková

Sára Ashcroft

Kristína Gregorcová

Erin Gieci

Hanka Pánisová

Petra Pónyová

Koordinátorky:

Mgr. Simona Mišenčíková

Mgr. Mária Salome Mitro  

Aktivity ŽŠR

„Dávanie lásky je vzdelanie samo o sebe.“
„Dávanie lásky je vzdelanie samo o sebe.“

VALENTÍNSKA POŠTA

Každý z nás si želá, aby bol milovaný a šťastný. Šťastie sa často ukrýva práve v maličkostiach a láska má mnoho podôb. Či už ide o lásku rodičovskú, kamarátsku alebo lásku dvoch spriaznených duší, je to cit, ktorý je potrebné pestovať a starať sa oň ako o ružu - každý by mal starostlivo polievať svoju ružu, pretože inak uschne. A tak je to i s nami. Všetci občas potrebujeme počuť slová lásky. Preto Žiacka školská rada v spolupráci so žiačkami 9. ročníka pripravila pre žiakov našej školy Valentínsku poštu. Žiaci mohli prostredníctvom lístkov vyjadriť svoju lásku, náklonnosť, vďaku nielen svojim spolužiakom a kamarátom, ale aj vyučujúcim. Bolo vidieť, že lásky majú naši žiaci na rozdávanie, pretože pripravené škatule sa ich odkazmi veľmi rýchlo napĺňali a poštári mali čo robiť, aby ich v piatok, 14. februára, stihli všetky porozdávať. A hoci táto akcia súvisela so sviatkom zaľúbených, netreba zabúdať, že je pekné byť zamilovaný, je pekné dávať lásku a nestačí ju prejaviť iba jeden deň v roku, ľúbiť by sme mali.